C O N V O C A T O R
ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A MEMBRILOR FEDERATIEI ROMANE DE BOWLING
IN DATA DE 14.07.2019 ORA 17:00 CU RECONVOCARE IN 14.07.2019 ORA 18:00

Biroul Federal (“BF”) al Federatiei Romane de Bowling (“FRB”), in sedinta din data de 13.05.2019, in temeiul Art.36 al Statutului FRB (“Statutul”), convoaca adunarea generala ordinara a membrilor FRB (“AG”) in data de 14.07.2019, ora 17:00 in Bucuresti, Splaiul Independentei nr.319B, sector 6 (sala din cadrul Facultatii Romano-Britanice, aflata in acelasi corp de cladire cu Clubul IDM). In cazul neintrunirii cvorum-ului de 2/3 din numarul delegatilor cu drept de vot desemnati[1], adunarea generala ordinara este reconvocata pentru data de 14.07.2019, ora 18:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi propusa pentru AGO este:

1.     Verificarea indeplinirii cvorum-ului si a participarii membrilor cu drept de vot in AGO, conform Art.35[2] al Statutului.
2.     Nominalizarea a 2 persoane care formeaza comisia de validare a voturilor, conform Art.36[3] al Statutului.
3.     Supunerea la vot a publicitatii (deschise sau restranse) modului de desfasurare a AGO, conform Art.34[4] al Statutului.
4.     Adoptarea problemelor de pe ordinea de zi, conform Art.36[5] al Statutului.
5.     Alocutiunea presedintelui.
6.     Raportul BF pentru perioada parcursa de la ultima adunare generala.
7.     Prezentarea bilantului contabil al FRB pentru 2018 in formatul depunerii sale la Ministerul Finantelor Publice si aprobarea, prin vot, a acestuia.
8.     Aprobarea amanarii aprobarii planului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada următoare deoarece Biroul Federal se va modifica conform 
        alegerilor desfasurate de actuala adunare generala.

9.     Ratificarea afilierii: A.C.S. Pro Venus Constanta, A.C.S. Liga de Bowling din Bucuresti si Asociatiei Clubul Sportiv Lake View Constanta.
10.   Omologarea rezultatelor obtinute de A.C.S. Pro Venus Constanta, A.C.S. Liga de Bowling din Bucuresti in CNB 2018-2019, conform pct.7 al Hotararii Adunarii
        Generale Extraordinare a membrilor FRB din 29 octombrie 2018[6].

11.   Reducerea numarului de membri ai BF de la 9 la 8 sau 6, cu drept de vot hotarator al presedintelui, pentru evitarea blocajului de cvorum.
12.   Alegerea presedintelui, vicepresedintelui si secretarului general, pentru urmatorii 4 ani, conform Statutului[7].
13.   Alegerea restului membrilor Biroului Federal pentru urmatorii 4 ani, conform Statutului[8] si hotararilor de la pct.11.
14.   Modificarea sediului social al Federatiei Romane de Bowling. Din motive de eficienta organizatorica, se propune ca sediul social al FRB sa fie stabilit de Secretarul
        General care va fi ales in prezenta adunare generala.

15.   Aprobarea modificarii actelor constitutive conform punctelor mentionate mai sus si a persoanei responsabile cu acest lucru.
16.   Diverse[9].

[1] Art. 41 – Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi. În situaţia în care nu se întrunesc 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot, Adunarea Generală va fi reconvocată în termen de cel mult 15 zile. În acest caz Adunarea Generală se va desfăşura şi va avea putere de decizie indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot.
[2] Art. 35 – Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi, câte un reprezentant al fiecărui club sportiv sau asociaţie sportivă judeţeană afiliată, fiecare membru care are toate obligaţiile financiare achitate la zi  având dreptul la un vot in Adunarea Generală. Cei care au obligaţii financiare restante le pot achita pe loc, altfel neavând drept de vot. Ei pot particpa la Adumarea Generala, contribuind la formarea cvorumului de participare, dar prezenţa lor nu e luată in considerarea la vot.
Numele reprezentantilor trebuie comunicate la secretariatul general al federaţiei cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generală cu delegaţie scrisa, în original, emisă de membrul afiliat respectiv, şi cu actul de identitate.
Numai reprezentantii prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea să decidă asupra chestiunilor supuse la vot. Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este admis.
[3] Art. 36 – e) În cadrul Adunării Generale se stabilesc reprezentantii membrilor care au drept de vot. La inceputul sedintei, Pesedintele va nominaliza doua persoane care vor forma Comisia de validare. Aceasta va avea ca atributii intocmirea şi semnarea procesului verbal oficial, precum şi orice alte actiuni cu privire la organizarea şi supravegherea sedintelor Adunarii Generale.
[4] Art. 34 – Adunarea Generală poate fi publică numai cu acordul membrilor cu drept de vot prezenţi (jumătate plus unul).
[5] Art. 36 – c) Pot fi introduse propuneri pe ordinea de zi a Adunarii Generale numai de către Biroul Federal şi de către membrii afiliaţi, cu condiţia ca acestea să fie înaintate Secretariatului general al federaţiei cu cel puţin 10 de zile înainte de data desfasurarii Adunării Generale.
[6] 7. Se aproba ca cele doua asociatii mentionate la pct.5. de mai sus (n.a. ACS Pro Venus si ACS Liga de Bowling) sa poata inscrie 3 echipe in CNB 2018-2019 („CNB”). Omologarea de catre FRB a rezultatelor participarii celor 3 echipe in CNB va fi conditionata de afilierea ulterioara la FRB a celor 2 asociatii, luandu-se in considerare ca termen de afiliere urmatoarea adunare generala a FRB sau finalizarea CNB.
[7] Art. 44 – Pentru alegerea preşedintelui, în situaţia în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin, nici un candidat nu a întrunit votul a jumătate plus unu din totalul buletinelor de vot, se va organiza un al doilea tur de scrutin cu primii doi candidaţi în ordinea dată de voturile obţinute la primul tur de scrutin. In al doilea tur de scutin va fi declarat ales candidatul care obţine numărul cel mai mare de voturi. Dacă pentru funcţia de preşedinte există o singură propunere acesta poate fi ales şi prin vot deschis. Art. 45 – Vicepreşedintele e ales de către Adunarea Generala. Fiecare membru va acorda cate un vot pentru postul de vicepresedinte. E ales in functie primul candidat care a obţinut cel mai mare numar de voturi. Daca sunt doi candidati ce au intrunit acelasi numar de voturi, se va organiza un al doilea tur de scrutin, in care va fi declarat ales candidatul care obtine cel mai mare numar de voturi. Art. 46 – Secretarul General e ales de către Adunarea Generala. Fiecare membru va acorda cate un vot pentru postul de Secretar General. E ales in functie primul candidat care a obţinut cel mai mare numar de voturi. Daca sunt doi candidati ce au intrunit acelasi numar de voturi, se va organiza un al doilea tur de scrutin, in care va fi declarat ales candidatul care obtine cel mai mare numar de voturi.
[8] Art. 43 – Adunarea generală alege, o dată la 4 ani, Biroul Federal. Alegerile se fac prin vot secret, pe baza buletinului de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur candidat, alegerea se poate face şi prin vot deschis. Art. 47 – Membrii Biroului Federal se aleg în ordinea descrescătoare a numărul de voturi întrunite. Dacă pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu acelaşi numar de voturi, pentru acestia se organizează un nou tur de scrutin. Candidatii pentru functiile din Biroul Federal pot fi atat membrii ai structurilor sportive din cadrul FRB cat şi persoane din afara structurilor sportive FRB. Art. 48 – În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea Generală. Toate propunerile privind alegerea membrilor Biroului Federal trebuie să vină din partea membrilor afiliaţi (cluburi sau asociaţii judeţene). Nu se admit propuneri în nume propriu. Art. 50 – Propunerile privind candidaturile pentru funcţiile alese, însoţite de curicullum vitae şi scrisoarea de intenţie, trebuie transmise de către membrul afiliat respectiv, cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării Adunării Generale in cadrul căreia urmeaza sa aiba loc alegerile. Nu se iau în considerare propunerile sosite la Secretariatul general al federaţiei după acest termen.
[9] Art. 36 – c) Pot fi introduse propuneri pe ordinea de zi a Adunarii Generale numai de către Biroul Federal şi de către membrii afiliaţi, cu condiţia ca acestea să fie înaintate Secretariatului general al federaţiei cu cel puţin 10 de zile înainte de data desfasurarii Adunării Generale. Numai acele propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în cadrul Adunarii Generale.


Ungerea va fi : 
2018 Schweppes Melbourne Cup - 39 feetBarajul de calificare divizia A  Euro Master One 1 - Reinvent Team
va avea loc sambata 15.06.2019 in sala IDM A


Ungerea va fi anuntat joi 13.06.2019 la ora 10.00

Datorita faptului, ca in perioada 05-07.07.2019 are loc Cupa Septimia,
Finalele Duo-Trio se vor tine in perioada 20-21.07.2019 la Lake View Constanta

Formatul finalelor Duo si Trio

Primele 8 echipe de duo M, F si 50+ vor juca 6 jocuri
(criterii de departajare popicaverajul, iar in caz de egalitate cel mai bun scor de Duo din ultimul joc, penultimul joc...)
Primele 4 echipe de Duo M, F si 50+ se califica in finala , care vor avea formatul de Stepladder
Echipa clasata pe locul 4 joaca cu echipa clasata pe locul 3 , castigatorul va juca cu echipa clasata pe locul 2, iar castigatorul
cu echipa clasata pe locul 1
Se va juca un singur joc de Duo , iar in caz de egalitate, se va arunca cate o runda de departajare (echipa cu mai putine popice doborate pierde)

Primele 8 echipe de Trio vor juca 4 jocuri
(criterii de departajare popicaverajul, iar in caz de egalitate cel mai bun scor de Trio din ultimul joc, penultimul joc...)
Primele 4 echipe de Trio se califica in finala , care va avea formatul de Stepladder
Echipa clasata pe locul 4 joaca cu echipa clasata pe locul 3 , castigatorul va juca cu echipa clasata pe locul 2, iar castigatorul
cu echipa clasata pe locul 1
Se va juca un singur joc de Trio , iar in caz de egalitate, se va arunca cate o runda de departajare (echipa cu mai putine popice doborate pierde)

Programul Finalelor

Sambata 20.07.2019
Calificari Trio si Duo 50+
Finale Trio si Duo 50+

Duminica 21.07.2019
Calificari Duo M si Duo F

Finale Duo M si Duo FUngerea va fi : 2012 USBC QueensEuless - 41 feetAntrenament oficial : Vineri 31.05.2019 - cu incepere de la ora 20.00 

Lungimea ungerii va fi de 41 feet
Ungerea va fi anuntata maine - 31.05.2019 - la ora 10.00
Va avea loc sambata si duminica 01-02.006.2019 la MGM Cernavoda

Program :

Sâmbăta ora 10.00  - semifinala Masculin
Sâmbăta ora 13.30  - semifinala Feminin + Juniori

Duminica ora 10.00 - finala Feminin + Juniori
Duminica ora 13.00 festivitate de premiere Feminin + Juniori + Seniori 50+
Duminica ora 13.30 - finala Masculin
Duminica ora 15.30 festivitate de premiere Masculin


SPONSORIZARE BBBS / BRUNSWICK - FRB. PRIMUL PAS - FURNIZAREA ECHIPAMENTULUI DE JOC DELEGATIEI ROMANIEI LA EMC 2019

Suntem onorati de a anunta materializarea colaborarii cu Balkan Bowling & Billiards Supplies (BBBS) din Grecia, distributor oficial al producatorui mondial de echipament sportiv BRUNSWICK, initiata in a doua parte a anului trecut cu dl. Bill Hartofillis, in calitatea sa de reprezentant al BBBS/BRUNSWICK.


Cu multa onoare, intreaga delegatie a Romaniei la European Men Championships 2019 va purta echipamentul de joc furnizat de BBBS / BRUNSWICK constand in tricouri si jachete de cea mai buna calitate, imprimate cu un model original realizat in exclusivitate pentru Federatia Romana de Bowling, iar jucatorii care vor evolua pe piste la EMC 2019 vor beneficia fiecare de cate 2 bile de bowling BRUNSWICK de prima calitate.


Deasemenea, BBBS/BRUNSWICK si-a exprimat intentia de a deveni sponsori oficiali ai FRB pe termen lung, prin furnizarea de echipament sportiv si accesorii destinate sportivilor, in special la nivelul copiilor si juniorilor, dar si in ideea ridicarii calitatii jocului la nivel competitional intern si extern.


Aceasta colaborare cu BBBS/BRUNSWICK completeaza eforturile FRB de dezvoltare, prin contractarea cu Ministerul Tineretului si Sportului a finantarii activitatii sportive competitionale de bowling atat in 2018, cat si 2019.Multumim BBBS, multumim BRUNSWICK, uram succes echipei la EMC 2019!
... ...

Evenimente viitoare

07 Dec, 2019 - 08 Dec, 2019

07-12-2019 REJUCARE MECI IN DIVIZIA A ORA 09.00 IDM SECTOR B. SPLIT-PBM1

7/8 -12-2019 ETAPA DIVIZA B- GRUPA 1 LAKE WIEV -GRUPA 2 IDM SECTOR A!!!
22 Nov, 2019 - 24 Nov, 2019

ETAPA 3 INDIVIDUALE -SALA IDM 22-24 NOV

30 Nov, -1 - 30 Nov, -1

ETAPA 2 IN CAMPIONATUL NATIONAL!!! 16-17 NOV.IDM

08 Nov, 2019 - 10 Nov, 2019

08-10 NOEMBRIE INDIVIDUALE M.CIUC

12 Oct, 2019 - 13 Oct, 2019

PRIMA ETAPA CAMPIONATUL NATIONAL OWLDE BING DIVIZIA A -B

04 Oct, 2019 - 06 Oct, 2019

QubicaAMF Regulament

01 Iun, 2019 - 02 Iun, 2019

Finalisti CNI - Feminin

DUMITRASCU EUGENIA
ENE PATRICIA
SOOS DORA
ENCULESCU DIANA
FLESERIU CRISTINA
KARAMAN IBOLYA
BUGA ROXANA
TIBULEAC MIRELA
01 Iun, 2019 - 02 Iun, 2019

Finalisti CNI - Masculin

GAGENOIU ROMEO
PITICARIU MARIUS
GHEORGHE FLORIN
ARCUSI SEBASTIAN
CRACIUN OCTAVIAN
DUMITRASCU VICTOR
OBADA BOGDAN
POPA VICTOR
ARBANAS ALEXANDRU
NASIP TANIOR
PIROS VALENTIN
VERZAR LORANT
CALAGIU CRISTIAN
BABICIU OCTAVIAN
MIDISAN ADRIAN
KARAMAN GEZA
19 Ian, 2019 - 20 Ian, 2019

Taxa inscriere Turneul 2 CNI + TRIO - IDM

Taxa de inscriere la Turneul 2 CNI+ TRIO - IDM va fi de 49,5 lei
Se vor juca 4 jocuri (atat la Trio cat si Individual)
01 Apr, 2017 - 02 Apr, 2017

Turneul 7 CNI - Poiana Brasov

Squad 1 - vineri ora 16.30
15 jucatori - arbitru Alina Orlanda
Squad 2 - sambata ora 09.30
15 jucatori - arbitru Alexandru Dragomir
Squad 3 - sambata ora 13.00
11 jucatori - arbitru Catalin Gheorghe
Squad 4 - duminica ora 09.30
10 jucatori - arbitru Catalin Gheorghe

10 Mar, 2017 - 12 Mar, 2017

Turneul 6 CNI - IDM Bucuresti

Squad 1 - vineri ora 16.30
13 jucatori - arbitru Romeo Gagenoiu
Squad 2 - sambata ora 09.30
13 jucatori - arbitru Alina Orlanda
Squad 3 - sambata ora 13.00
15 jucatori - arbitru Alina Orlanda
Squad 4 - duminica ora 09.30
12 jucatori - arbitru Valentin Piros
Squad 5 - duminica ora 13.00
16 jucatori - arbitru Eugen Itu
18 Feb, 2017 - 19 Feb, 2017

Turneul 5 CNI - Lake View Constanta

Squad 1 - vineri ora 16.00
12 jucatori - arbitru Gheorghe Catalin
Squad 2 - sambata ora 10.00
12 jucatori - arbitru Pavel Viorel
Squad 3 - sambata ora 13.00
12 jucatori - arbitru Gheorghe Catalin
Squad 4 - duminica ora 10.00
12 jucatori - arbitru Bianu Felicia
Squad 5 - duminica ora 13.00
9 jucatori - arbitru Bianu Felicia
09 Dec, 2016 - 11 Dec, 2016

Turneul 4 CNI - Septimia Odorhei

Squad 1 - vineri ora 17.00
10 jucatori - arbitru Catalin Gheorghe
Squad 2 - sambata ora 10.00
12 jucatori - arbitru Geza Karaman
Squad 3 - sambata ora 13.00
08 jucatori - arbitru Geza Karaman
Squad 4 - duminica ora 10.00
11 jucatori - arbitru Zalan Boldizsar
Squad 5 - duminica ora 13.00
12 jucatori - arbitru Zalan Boldizsar
04 Nov, 2016 - 06 Nov, 2016

Turneul 3 CNI - 300Bowling M-Ciuc

Squad 1 - vineri ora 17.00
12 jucatori - arbitru Zoltan Rakosi
Squad 2 - sambata ora 10.00
10 jucatori - arbitru Csaba Gabor
Squad 3 - sambata ora 13.00
12 jucatori - arbitru Csaba Gabor
Squad 4 - sambata ora 16.00
09 jucatori - arbitru Zoltan Rakosi
Squad 5 - duminica ora 13.00
11 jucatori - arbitru Zoltan Rakosi

23 Oct, 2016 - 30 Nov, -1

Turneul 2 CNI - MGM Cernavoda

Squad 0 - joi ora 17.00
10 jucatori - arbitru Catalin Gheorghe
Squad 1 - vineri ora 16.00

16 jucatori - arbitru Viorel Pavel
Squad 2 - sambata ora 10.00
14 jucatori - arbitru Catalin Gheorghe
Squad 3 - sambata ora 13.00
16 jucatori - arbitru Viorel Pavel
Squad 4 - sambata ora 16.00
16 jucatori - arbitru Felicia Bianu
Squad 5 - duminica ora 10.00
16 jucatori - arbitru Felicia Bianu
18 Sep, 2016 - 30 Nov, -1

Turneul 1 CNI - Ploiesti

Squad 1 - joi ora 17.00
15 jucatori - arbitru Alina Orlanda
Squad 2 - vineri ora 17.00
14 jucatori - arbitru Alexandru Dragomir
Squad 3 - sambata ora 10.00
16 jucatori - arbitru Alexandru Dragomir
Squad 4 - sambata ora 13.00
14 jucatori - arbitru Alexandru Dragomir
03 Iun, 2016 - 05 Iun, 2016

Playoff si Baraj Divizia A

Program :

Playoff :

Vineri 03.06 ora 13.00            Bobowling - Elcomex
Vineri 03.06 ora 16.00            IDM - Split

Sambata 04.06 ora 10.00      Elcomex - Split
Sambata 04.06 ora 13.00      IDM - Bobowling

Duminica 05.06 ora 10.00    Split - Bobowling
Duminica 05.06 ora 13.00    IDM - Elcomex

Baraj Divizia A

Sambata 04.06 ora 10.00     Constructorul C-ta -  PBM1 Ploiesti
21 Mai, 2016 - 22 Mai, 2016

Finalele CNI

Vor avea loc la MGM Cernavoda.

CNI - F

1. Rethi Hajnalka
2. Dumitrascu Eugenia
3. Karaman Ibolya
4. Bacila Manuela
5. Dumitrascu Geanina
6. Dascalu Georgiana
7. Punga Irina
8. Pal Erzsebet

CNI - M

1. Orlanda David
2. Gagenoiu Romeo
3. Dumitrascu Victor
4. Antimirescu Corneliu
5. Gheorghe Florin
6. Popescu Marian
7. Calagiu Cristian
8. Bejan Ion
9. Arcusi Sebastian
10. Dobre Adrian
11. Paraschiv Lucian
12. Arbanas Alexandru
13. Gheorghe Catalin
14. Piticariu Marius
15. Albu Daniel
16. Karaman Geza
14 Mai, 2016 - 15 Mai, 2016

Finalele Duo - Trio

Vor avea loc in zilele de 14-15 mai 2016
Lake View Constanta


DUO
Ioancea Ion - Csoma Imre
Calagiu Cristian - Lucian Paraschiv
Orlanda David - Arcusi Sebastian
Pavel Viorel - Udriste Marin
Gheorghe Catalin - Pavel Mihai
Gagenoiu Romeo - Balan Marius
Arbanas Alexandru - Gheorghe Florin
Anghelescu Gabriel - Gheorghiu Marius
TRIO
Orlanda David - Paraschiv Lucian - Gagenoiu Romeo
Antimirescu Corneliu - Nasip Tanior - Dascalescu Florin
Tarase Marcel - Pavel Mihai - Gheorghe Catalin
Ioancea Ion - Csoma Imre - Vasile Adrian
Dumitrascu Geanina - Gheorghe Florin - Arbanas Alexandru
Babiciu Octavian - Piros Valentin - Marinescu Cristian
Dragomir Alexandru - Gandac Raluca - Piciu Bogdan
Quigley Jesse - Buca Bogdan - Itu Eugen


09 Apr, 2016 - 10 Apr, 2016

Turneul 8 Divizia A si Turneul 7 Divizia B

Sambata 09.04.2016 ora 10.00
IDM - Constructorul (Constanta) (Arbitru - Catalin Gheorghe)
Septimia - PBM2 (Galati) (Arbitru - Piros Valentin)
Sambata 09.04.2016 ora 13.00
Bobowling - Triple Strike (Constanta) (Arbitru - Pavel Viorel)
Vinci -    (Galati)  (Arbitru - Piros Valentin)
Duminica 10.04.2016 ora 10.00
Split - 300 Bowling (Constanta) (Arbitru - Pavel Viorel)
IDM 2 - PBM 1 (Galati) (Arbitru - Piros Valentin)
Duminica 10.04.2016 ora 13.00
Elcomex - Sport's Palace (Constanta) (Arbitru - Bianu Felicia)
Pol Gal Danub - CFR (Galati) (Arbitru - Piros Valentin)
18 Mar, 2016 - 20 Mar, 2016

Turneul 7 CNI - Bobowling

Squad 1 - vineri ora 17.00
12 locuri - arbitru Bogdan Beata
Squad 2 - sambata ora 10.00
12 locuri - arbitru Bogdan Beata
Squad 3 - sambata ora 13.00
12 locuri - arbitru Bogdan Beata
Squad 4 - duminica ora 10.00
12 locuri - arbitru Bogdan Beata
Squad 5 - duminica ora 13.00
12 locuri - arbitru Bogdan Beata
12 Mar, 2016 - 13 Mar, 2016

Rezultate T7 Div. A si T6 Div. B

Rezultate online Divizia A : aici
Rezultate online Divizia B : aici
12 Mar, 2016 - 13 Mar, 2016

Turneul 7 Div.A si Turneul 6 Div.B


Sambata 12.03.2016 ora 10.00
Split - Constructorul (Sf.Gheorghe)
PBM2 - IDM 2 (Constanta)
Sambata 12.03.2016 ora 13.00
Triple Strike - IDM (Sf.Gheorghe)
PBM1 - Pol Gal Danub (Constanta)
Duminica 13.03.2016 ora 10.00
Sport's Palace - 300 Bowling (Sf.Gheorghe)
- Septimia (Constanta)
Duminica 13.03.2016 ora 13.00
Bobowling - Elcomex (Sf.Gheorghe)
CFR - Vinci (Constanta)
04 Mar, 2016 - 06 Mar, 2016

Turneul 6 CNI - Elcomex

Squad 1 - vineri ora 16.30
16 locuri - arbitru Gheorghe Catalin
Squad 2 - sambata ora 10.00
16 locuri - arbitru Gheorghe Catalin
Squad 3 - sambata ora 13.00
16 locuri - arbitru Pavel Viorel
Squad 4 - duminica ora 10.00
16 locuri - arbitru Pavel Viorel
Squad 5 - duminica ora 13.00
16 locuri - arbitru Pavel Viorel
20 Feb, 2016 - 21 Feb, 2016

Turneul 6 Div. A si Turneul 5 Div. B

Turneul 6 Divizia A - Triple Strike
Constructorul - Triple Strike
IDM - Sport's Palace

300 Bowling - Bobowling
Elcomex - Split

Turneul 5 Divizia B - Ploiesti
Vinci - PBM1
Septimia - CFR
Galati - IDM2
- PBM2
12 Feb, 2016 - 14 Feb, 2016

Turneul 5 CNI Constanta

Squad 1 - vineri ora 17.00
10 jucatori  -  arbitru Pavel Viorel
Squad 2 - sambata ora 10.00
14 jucatori - arbitru Bianu Felicia
Squad 3 - sambata ora 13.30
12 jucatori - arbitru Gheorghe Catalin
Squad 4 - duminica ora 10.00
7 jucatori - arbitru Bianu Felicia
Squad 5 - duminica ora 13.30
16 jucatori - arbitru Pavel Viorel
12 Feb, 2016 - 14 Feb, 2016

Turneul 5 din CNI - Constanta

Turneul nr.5 al Campionatului National Individual va fi organizat de catre Federatia Romana de Bowling cu sprijinul echipelor din Constanta la arena Lake View in perioada 12-14 februarie 2016.