Finala de DUO se va disputa in data de 20.05.2017 , ora de incepere 10.00

Finala de TRIO se va disputa in data de 21.05.2017 , ora de incepere 10.00
Inscrierile se fac pe adresa competitii@frbowling.ro
Squaduri Duo
vineri ora 16.30 , sambata ora 10.00 , 13.00 , duminica ora 13.00
Squaduri Trio
Sambata ora 16.00 , Duminica ora 10.00


Situatia inscrierilor : Situatie Inscrieri

Ungerea va fi : 2013 USBC Women's Championships - Reno , 40'


Avand in vedere ca in acest sfarsit de saptamana se vor desfasura ultimele turnee ale CNE 2016-2017, rugam echipele care inca n-au achitat facturile privind taxele de participare la campionatul national 2016-2017 sa faca acest lucru odata cu achitarea participarii la turneele respective.
- Echipele catre care au fost trimise facturile sub forma scanata si care nu le-au achitat pana acum sunt: CFR Constanta, Vinci, Constructorul Constanta, North Star, Pol Gal Danub, Bobowling.
- Rugam cluburile Rolling Bowlers si Bobowling Sfantu Gheorghe sa achite de urgenta facturile privind taxa de participare a echipelor Triple Strike si Bobowling in campionatul 2015-2016.
- Deasemenea, rugam echipele ale caror sportivi nu au achitat inca taxa de viza anuala pentru 2016 sa o faca de urgenta. Pentru identificarea sportivilor, rugam echipele sa revada componenta sportivilor care au fost activi la sfarsitul campionatului 2015-2016.
Va multumim pentru intelegere si promptitudine.
Va anuntam ca Biroul Federal al Federatiei Romane de Bowling a hotarat in sedinta din 20.04.2017, ca for de conducere al unei persoane juridice legal infiintata, sa convoace Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a membrilor sai in data de 24.05.2017, la Bucuresti.
In urmatoarele 7 zile Biroul Federal va anunta membrii FRB, viitorii membri afiliati si comunitatea, privind locul exact si ora de incepere a desfasurarii adunarilor generale, ordinea de zi si documentele specifice, conform Statutului FRB. Va rugam sa parcurgeti mai jos cateva prevederi importante ale Statutului FRB privind adunarile generale:
- Participantii la Adunarile Generale sunt in principal membrii fondatori ai FRB; prima Adunare Generala Ordinara trebuie sa aprobe in primul rand afilierea altor membri, care vor putea astfel sa participe si sa voteze in continuare in cadrul adunarilor generale.
- Membrii fondatori ai FRB vor putea sa propuna alte subiecte decat cele mentionate pe ordinea de zi propuna de BF, cu cel mult 10 zile inaintea Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare.
- Pentru a putea fi membri afiliati, este necesar ca structurile sportive cu personalitate juridică sa fie legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive, persoane juridice de drept public si privat şi asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti de bowling, sa aibă specificat în Certificatul de Identitate Sportivă secţia de bowling (sau popice-bowling), precum şi să desfăşoare activităţi specifice sportului de bowling sau să aibă sportivi care practică bowlingul.
- La afiliere, cluburile trebuie să prezinte o cerere-tip emisă de federaţie, care conţine, sub sancţiunea nulităţii:
a) număr de identificare; b) certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii; c) denumirea structurii sportive; d) sediul – judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax; e) organele de conducere şi administrare; f) culorile clubului de care aparţine secţia; g) data, semnătura şi ştampila; h) lista cu sportivii legitimaţi.
- La cerere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:
1. actul constitutiv şi statutul autentificat; 2. copie după hotărârea judecătorească definitivă de acordare a personalităţii juridice a structurii sportive; 3. copie legalizată după certificatul de identitate sportivă; 4. copie legalizată după certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial;
5. copie legalizată după certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale pe acţiuni; 6. dovada sediului; 7. dovada patrimoniului.
- Cluburile sportive, persoane juridice de drept public vor anexa la cererea de afiliere, în afara celor prezentate la art. 19 şi următoarele înscrisuri doveditoare: 1.actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate; 2.actul de dispoziţie prin care se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare.
- Afilierea la Federaţia Română de Bowling înseamnă totodată cunoaşterea, însuşirea şi respectarea Statutului Federaţiei Române de Bowling şi a regulamentelor sale.
- Adunarea Generală poate fi publică numai cu acordul membrilor cu drept de vot prezenţi (jumătate plus unul).
- Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi, câte un reprezentant al fiecărui club sportiv sau asociaţie sportivă judeţeană afiliată, fiecare membru care are toate obligaţiile financiare achitate la zi având dreptul la un vot in Adunarea Generală. Cei care au obligaţii financiare restante le pot achita pe loc, altfel neavând drept de vot. Ei pot particpa la Adunarea Generala, contribuind la formarea cvorumului de participare, dar prezenţa lor nu e luată in considerarea la vot.
- Numele reprezentantilor trebuie comunicate la secretariatul general al federaţiei cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generală cu delegaţie scrisa, în original, emisă de membrul afiliat respectiv, şi cu actul de identitate.
Numai reprezentantii prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea să decidă asupra chestiunilor supuse la vot. Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este admis.
- Convocarea Adunării Generale ordinare se va realiza pe baza de corespondenţă in format electronic, email sau fax, de către Biroul Federal, cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării acesteia.
- Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de Biroul Federal prin hotărârea (majoritatea plus unul) membrilor sai sau ca urmare a solicitării scrise semnate de cel puţin 1/2 din numărul membrilor afiliaţi. Adunarea Generală extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maxim 15 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia.
- Convocatorul va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi, menţionându-se explicit temele (problemele) de dezbătut. Pot fi introduse propuneri pe ordinea de zi a Adunarii Generale numai de către Biroul Federal şi de către membrii afiliaţi, cu condiţia ca acestea să fie înaintate Secretariatului general al federaţiei cu cel puţin 10 de zile înainte de data desfasurarii Adunării Generale. Numai acele propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în cadrul Adunarii Generale.
- Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi. În situaţia în care nu se întrunesc 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot, Adunarea Generală va fi reconvocată în termen de cel mult 15 zile. În acest caz Adunarea Generală se va desfăşura şi va avea putere de decizie indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot.
- Prezidiul Adunării Generale este format din Preşedintele federaţiei, Vicepreşedintele şi Secretarul general; Adunarea Generală este condusă de Preşedintele federaţiei. Dacă Preşedintele lipseşte, acesta deleagă o altă persoană din Biroul Federal să conducă Adunarea Generală.
- Hotărârile Adunării Generale se iau cu jumătate plus unul din voturile membrilor cu drept de vot prezenţi.
- Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include, cel puţin următoarele puncte: 1.Alocuţiunea preşedintelui FRB, verificarea indeplinirii conditiilor de cvorum şi adoptarea problemelor de pe ordinea de zi. 2. Raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală (respectiv cea din 14.11.2015). 3.Prezentarea bilanţului contabil pe perioada precedentă şi aprobarea, prin vot, a acestuia; deoarece activitatea oficiala a FRB a fost initiata de-abia din luna ianuarie a anului 2017, nu se poate face un bilant pentru 2016. 4.Prezentarea şi aprobarea raportului Cenzorului şi aprobarea planului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada următoare; deoarece activitatea oficiala a FRB a fost initiata de-abia din luna ianuarie a anului 2017, cenzorul nu poate face un raport pentru 2016. Presedintele FRB va prezenta un plan de activitate si un buget de venituri si cheltuieli pentru perioada urmatoare.
Pentru orice alte informatii va rugam sa studiati Statutul FRB.
Ungerea va fi cea anuntata la inceputul campionatului pentru sala din Ploiesti :In sedinta Biroului Federal al FRB din data de 20.04.2017, acesta a hotarat prin vot unanim ca turneul final al CNI 20116-2017 sa se desfasoare in arena Complexului de Agrement si Divertisment din Poiana Brasov.

Modificarea locatiei alese initial a avut la baza analiza a 2 noi oferte, aparute intre timp, care concureaza conditiile oferite in mod unic de arena aleasa anterior si care din motive obiective nu au fost receptionate mai devreme.

Astfel, principalele motivele ale modificarii locatiei de joc au fost urmatoarele:

1. Arena din Poiana Brasov asigura o echitate completa tuturor finalistilor, prezentand avantajul neutralitatii totale si permite FRB sa indeplineasca scopul principal al turneului finalelor, anume de selectie a campionilor CN 2016-2017 dintre cei mai buni sportivi care s-au intrecut in turneele organizate in timpul campionatului pe arenele de joc alese de fiecare echipa.

2. Arena din Poiana Brasov asigura cele mai bune conditii tehnice din punct de vedere al standardelor de joc solicitate de sportivi.

3. Arena din Poiana Brasov indeplineste si scopul FRB de a atrage interesul public in acest sport si de organizare a turneelor in locatii cat mai variate, cu potential mare din punct de vedere al atragerii de noi sportivi, cluburi si echipe, la nivel national.

4. Arena din Poiana Brasov, apartinand Primariei Brasov, a deschis calea unui parteneriat pe termen lung cu FRB, urmand ca in zilele urmatoare sa dezvoltam acest parteneriat din punct de vedere al celorlalte aspecte legate de organizarea si desfasurarea altor turnee in acea locatie (cazare, publicitate, sustinere administrativa, etc.).


Restul datelor privind desfasurarea turneului raman nemodificate.
Respectand regula ca intr-o sala in CNE este o singura ungere , pentru divizia B ungerea va fi

2006 EBT San Marino open - 37'... ...

Evenimente viitoare

01 Apr, 2017 - 02 Apr, 2017

Turneul 7 CNI - Poiana Brasov

Squad 1 - vineri ora 16.30
15 jucatori - arbitru Alina Orlanda
Squad 2 - sambata ora 09.30
15 jucatori - arbitru Alexandru Dragomir
Squad 3 - sambata ora 13.00
11 jucatori - arbitru Catalin Gheorghe
Squad 4 - duminica ora 09.30
10 jucatori - arbitru Catalin Gheorghe

10 Mar, 2017 - 12 Mar, 2017

Turneul 6 CNI - IDM Bucuresti

Squad 1 - vineri ora 16.30
13 jucatori - arbitru Romeo Gagenoiu
Squad 2 - sambata ora 09.30
13 jucatori - arbitru Alina Orlanda
Squad 3 - sambata ora 13.00
15 jucatori - arbitru Alina Orlanda
Squad 4 - duminica ora 09.30
12 jucatori - arbitru Valentin Piros
Squad 5 - duminica ora 13.00
16 jucatori - arbitru Eugen Itu
18 Feb, 2017 - 19 Feb, 2017

Turneul 5 CNI - Lake View Constanta

Squad 1 - vineri ora 16.00
12 jucatori - arbitru Gheorghe Catalin
Squad 2 - sambata ora 10.00
12 jucatori - arbitru Pavel Viorel
Squad 3 - sambata ora 13.00
12 jucatori - arbitru Gheorghe Catalin
Squad 4 - duminica ora 10.00
12 jucatori - arbitru Bianu Felicia
Squad 5 - duminica ora 13.00
9 jucatori - arbitru Bianu Felicia
09 Dec, 2016 - 11 Dec, 2016

Turneul 4 CNI - Septimia Odorhei

Squad 1 - vineri ora 17.00
10 jucatori - arbitru Catalin Gheorghe
Squad 2 - sambata ora 10.00
12 jucatori - arbitru Geza Karaman
Squad 3 - sambata ora 13.00
08 jucatori - arbitru Geza Karaman
Squad 4 - duminica ora 10.00
11 jucatori - arbitru Zalan Boldizsar
Squad 5 - duminica ora 13.00
12 jucatori - arbitru Zalan Boldizsar
04 Nov, 2016 - 06 Nov, 2016

Turneul 3 CNI - 300Bowling M-Ciuc

Squad 1 - vineri ora 17.00
12 jucatori - arbitru Zoltan Rakosi
Squad 2 - sambata ora 10.00
10 jucatori - arbitru Csaba Gabor
Squad 3 - sambata ora 13.00
12 jucatori - arbitru Csaba Gabor
Squad 4 - sambata ora 16.00
09 jucatori - arbitru Zoltan Rakosi
Squad 5 - duminica ora 13.00
11 jucatori - arbitru Zoltan Rakosi

23 Oct, 2016 - 30 Nov, -1

Turneul 2 CNI - MGM Cernavoda

Squad 0 - joi ora 17.00
10 jucatori - arbitru Catalin Gheorghe
Squad 1 - vineri ora 16.00

16 jucatori - arbitru Viorel Pavel
Squad 2 - sambata ora 10.00
14 jucatori - arbitru Catalin Gheorghe
Squad 3 - sambata ora 13.00
16 jucatori - arbitru Viorel Pavel
Squad 4 - sambata ora 16.00
16 jucatori - arbitru Felicia Bianu
Squad 5 - duminica ora 10.00
16 jucatori - arbitru Felicia Bianu
18 Sep, 2016 - 30 Nov, -1

Turneul 1 CNI - Ploiesti

Squad 1 - joi ora 17.00
15 jucatori - arbitru Alina Orlanda
Squad 2 - vineri ora 17.00
14 jucatori - arbitru Alexandru Dragomir
Squad 3 - sambata ora 10.00
16 jucatori - arbitru Alexandru Dragomir
Squad 4 - sambata ora 13.00
14 jucatori - arbitru Alexandru Dragomir
03 Iun, 2016 - 05 Iun, 2016

Playoff si Baraj Divizia A

Program :

Playoff :

Vineri 03.06 ora 13.00            Bobowling - Elcomex
Vineri 03.06 ora 16.00            IDM - Split

Sambata 04.06 ora 10.00      Elcomex - Split
Sambata 04.06 ora 13.00      IDM - Bobowling

Duminica 05.06 ora 10.00    Split - Bobowling
Duminica 05.06 ora 13.00    IDM - Elcomex

Baraj Divizia A

Sambata 04.06 ora 10.00     Constructorul C-ta -  PBM1 Ploiesti
21 Mai, 2016 - 22 Mai, 2016

Finalele CNI

Vor avea loc la MGM Cernavoda.

CNI - F

1. Rethi Hajnalka
2. Dumitrascu Eugenia
3. Karaman Ibolya
4. Bacila Manuela
5. Dumitrascu Geanina
6. Dascalu Georgiana
7. Punga Irina
8. Pal Erzsebet

CNI - M

1. Orlanda David
2. Gagenoiu Romeo
3. Dumitrascu Victor
4. Antimirescu Corneliu
5. Gheorghe Florin
6. Popescu Marian
7. Calagiu Cristian
8. Bejan Ion
9. Arcusi Sebastian
10. Dobre Adrian
11. Paraschiv Lucian
12. Arbanas Alexandru
13. Gheorghe Catalin
14. Piticariu Marius
15. Albu Daniel
16. Karaman Geza
14 Mai, 2016 - 15 Mai, 2016

Finalele Duo - Trio

Vor avea loc in zilele de 14-15 mai 2016
Lake View Constanta


DUO
Ioancea Ion - Csoma Imre
Calagiu Cristian - Lucian Paraschiv
Orlanda David - Arcusi Sebastian
Pavel Viorel - Udriste Marin
Gheorghe Catalin - Pavel Mihai
Gagenoiu Romeo - Balan Marius
Arbanas Alexandru - Gheorghe Florin
Anghelescu Gabriel - Gheorghiu Marius
TRIO
Orlanda David - Paraschiv Lucian - Gagenoiu Romeo
Antimirescu Corneliu - Nasip Tanior - Dascalescu Florin
Tarase Marcel - Pavel Mihai - Gheorghe Catalin
Ioancea Ion - Csoma Imre - Vasile Adrian
Dumitrascu Geanina - Gheorghe Florin - Arbanas Alexandru
Babiciu Octavian - Piros Valentin - Marinescu Cristian
Dragomir Alexandru - Gandac Raluca - Piciu Bogdan
Quigley Jesse - Buca Bogdan - Itu Eugen


09 Apr, 2016 - 10 Apr, 2016

Turneul 8 Divizia A si Turneul 7 Divizia B

Sambata 09.04.2016 ora 10.00
IDM - Constructorul (Constanta) (Arbitru - Catalin Gheorghe)
Septimia - PBM2 (Galati) (Arbitru - Piros Valentin)
Sambata 09.04.2016 ora 13.00
Bobowling - Triple Strike (Constanta) (Arbitru - Pavel Viorel)
Vinci -    (Galati)  (Arbitru - Piros Valentin)
Duminica 10.04.2016 ora 10.00
Split - 300 Bowling (Constanta) (Arbitru - Pavel Viorel)
IDM 2 - PBM 1 (Galati) (Arbitru - Piros Valentin)
Duminica 10.04.2016 ora 13.00
Elcomex - Sport's Palace (Constanta) (Arbitru - Bianu Felicia)
Pol Gal Danub - CFR (Galati) (Arbitru - Piros Valentin)
18 Mar, 2016 - 20 Mar, 2016

Turneul 7 CNI - Bobowling

Squad 1 - vineri ora 17.00
12 locuri - arbitru Bogdan Beata
Squad 2 - sambata ora 10.00
12 locuri - arbitru Bogdan Beata
Squad 3 - sambata ora 13.00
12 locuri - arbitru Bogdan Beata
Squad 4 - duminica ora 10.00
12 locuri - arbitru Bogdan Beata
Squad 5 - duminica ora 13.00
12 locuri - arbitru Bogdan Beata
12 Mar, 2016 - 13 Mar, 2016

Rezultate T7 Div. A si T6 Div. B

Rezultate online Divizia A : aici
Rezultate online Divizia B : aici
12 Mar, 2016 - 13 Mar, 2016

Turneul 7 Div.A si Turneul 6 Div.B


Sambata 12.03.2016 ora 10.00
Split - Constructorul (Sf.Gheorghe)
PBM2 - IDM 2 (Constanta)
Sambata 12.03.2016 ora 13.00
Triple Strike - IDM (Sf.Gheorghe)
PBM1 - Pol Gal Danub (Constanta)
Duminica 13.03.2016 ora 10.00
Sport's Palace - 300 Bowling (Sf.Gheorghe)
- Septimia (Constanta)
Duminica 13.03.2016 ora 13.00
Bobowling - Elcomex (Sf.Gheorghe)
CFR - Vinci (Constanta)
04 Mar, 2016 - 06 Mar, 2016

Turneul 6 CNI - Elcomex

Squad 1 - vineri ora 16.30
16 locuri - arbitru Gheorghe Catalin
Squad 2 - sambata ora 10.00
16 locuri - arbitru Gheorghe Catalin
Squad 3 - sambata ora 13.00
16 locuri - arbitru Pavel Viorel
Squad 4 - duminica ora 10.00
16 locuri - arbitru Pavel Viorel
Squad 5 - duminica ora 13.00
16 locuri - arbitru Pavel Viorel
20 Feb, 2016 - 21 Feb, 2016

Turneul 6 Div. A si Turneul 5 Div. B

Turneul 6 Divizia A - Triple Strike
Constructorul - Triple Strike
IDM - Sport's Palace

300 Bowling - Bobowling
Elcomex - Split

Turneul 5 Divizia B - Ploiesti
Vinci - PBM1
Septimia - CFR
Galati - IDM2
- PBM2
12 Feb, 2016 - 14 Feb, 2016

Turneul 5 CNI Constanta

Squad 1 - vineri ora 17.00
10 jucatori  -  arbitru Pavel Viorel
Squad 2 - sambata ora 10.00
14 jucatori - arbitru Bianu Felicia
Squad 3 - sambata ora 13.30
12 jucatori - arbitru Gheorghe Catalin
Squad 4 - duminica ora 10.00
7 jucatori - arbitru Bianu Felicia
Squad 5 - duminica ora 13.30
16 jucatori - arbitru Pavel Viorel
12 Feb, 2016 - 14 Feb, 2016

Turneul 5 din CNI - Constanta

Turneul nr.5 al Campionatului National Individual va fi organizat de catre Federatia Romana de Bowling cu sprijinul echipelor din Constanta la arena Lake View in perioada 12-14 februarie 2016.