REGULAMENT 2018-2019

GENERALITĂŢI

Federaţia Română de Bowling (FRB) este federaţia sportivă naţională în sportul bowling, recunoscuta de MTS, conform legii 69/2000.
FRB este membră a Federaţiei europene de bowling (European Tenpin Bowling Federation – ETBF) şi respectă în activitatea ei constituţia ETBF,  este membră a Organizaţiei mondiale a sportului bowling (World Bowling – WB) şi respectă statutul  World Bowling.
Conform statutului FRB, activitatea de bowling este organizată şi condusă de către Biroul Federal (denumit în continuare BF), ales de către membrii FRB în cadrul adunării generale (AG).
Conform atribuţiilor sale statutare, BF aprobă regulamentele si calendarul de desfăşurare ale competiţiilor interne. Competitiile sunt organizate de catre Comisia de competitii a FRB.
In competiţiile din campionatele nationale nu pot participa decat jucători legitimaţi la FRB, cu viza anuală plătita si având viza medicală valabilă.          

Documentele necesare legitimării, în cazul jucătorilor nou legitimaţi, sunt: cerere tip  , act de identitate, fotografie.
Adeverinţa medicală se obţine de către fiecare jucător şi se prezintă arbitrului la primul meci, când va fi trecută în registrul electronic şi nu va mai trebui prezentată până la expirarea ei.
Evidenţa jucătorilor legitimaţi la FRB va fi electronică
În caz de nevoie, FRB poate emite documente hard-copy, în care să se afle informatiile din evidenţa electronică.
Toate echipele si toţi jucătorii implicaţi in competiţiile organizate de FRB trebuie sa respecte Statutul si regulamentele FRB, regulamentul tehnic USBC şi orice alt act  legal aplicabil sportului bowling, inclusiv legislaţia antidoping, elaborată de WADA.
In cazul regulamentelor FRB, BF este indreptaţit sa decidă in cazul unor situaţii neprevăzute, de regulamente neclare, sau contradicatorii, sau care necesită explicitări. Decizia BF e finală si poate fi apelată doar la instanţe sportive superioare FRB.

Taxele, cotizaţiile si amenzile se regăsesc în Anexa prezentului regulament, aşa cum au fost stabilite de AG.

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE BOWLING 2018-2019

CAPITOLUL 1 – Scopul

1.1 Dezvoltarea bowling-ului în România, creşterea numărului de sportivi participanţi legitimaţi şi creşterea calităţii jocului de bowling.
1.2 Organizarea competiţiilor naţionale, în care să fie angrenate cât mai multe echipe şi jucători de bowling
1.3 Desemnarea campionilor şi campioanelor naţionale pentru Campionatul Naţional de Bowling 2018-2019 (CN) format din: Campionatul Naţional pe Echipe 2018-2019 (CNE), Campionatul Naţional Individual 2018-2019 (CNI), Campionatul naţional duo (CND) şi trio 2018-2019 (CNT).
1.4 Asigurarea pregătirii jucătorilor de performanţă, în vederea participării la campionatele mondiale şi europene, cupe mondiale şi europene, masculin, feminin, +50 şi juniori.
 
CAPITOLUL 2 – Regulamentul jocului de bowling

2.1 Termeni

Frame – subdiviziune a unui joc de bowling; fiecare joc de bowling este format din 10 frame-uri.
Strike – prima lansare a bilei din frame, în urma căreia au fost doborâte toate cele 10 popice.
Approach – spaţiul dinaintea liniei de fault, zonă în care jucătorul îşi pregăteşte lansarea bilei către popice. Linia de fault nu face parte din approach.
Pin-deck – locul de pe pistă în care sunt poziţionate popicele.
Pinsetter – maşina sau persoana care poziţionează popicele.
Squad – bloc de jocuri jucate în succesiune.
 
2.2 Definiţii de joc

2.2.1 Un joc de bowling este format din frame-uri. Un jucător are dreptul la două lansări în fiecare din primele nouă frame-uri, cu excepţia cazului în care înregistrează strike. În al zecelea frame, are dreptul la trei lansări dacă înregistrează un strike sau un spare în primele două. Fiecare frame trebuie încheiat de către fiecare jucător, în ordinea desemnată.

2.2.2 Cu excepţia cazului în care este înregistrat un strike, numărul de popice înregistrat în urma primei lansări a unui jucător va fi marcat în pătratul mic din partea superioară stângă al frame-ului respectiv, iar numărul de popice doborât la a doua lansare a jucătorului trebuie menţionată în colţul din partea superioară dreaptă a frame-ului respectiv. Dacă în urma celei de-a doua lansări, niciunul din popicele rămase în picioare nu a fost doborât, foaia de scor va fi marcată cu (-). Însumarea celor două lansări va fi înregistrată imediat.

2.2.3 Un strike este înregistrat atunci când întreg setul de popice este doborât după prima lansare din cadrul unui frame. Este marcat cu un (X) în pătratul mic din partea superioară stângă a frame-ului în care s-a realizat. Contabilizarea unui strike este 10 plus numărul de popice doborâte în urmatoarele 2 lansări.

2.2.4 Două strike-uri consecutive reprezintă „o dublă” (Double). Contabilizarea primului frame în urma acestei duble este 20 plus numărul de popice înregistrat în prima lansare ulterioare celui de-al doilea strike.

2.2.5 Trei strike-uri succesive reprezintă „o triplă” (Triple). Contabilizarea primului strike din triplă este 30. Pentru a realiza scorul maxim de 300, jucătorul trebuie să lanseze 12 strike-uri consecutive.

2.2.6 Spare se înregistrează atunci când popicele rămase în picioare în urma primei lansări sunt doborâte la a doua lansare din cadrul aceluiaşi frame. Acesta este marcat cu simbolul (/) în pătratul mic din partea superioară dreaptă a frame-ului. Contabilizarea unui spare este 10 plus numărul de popice doborâte în următoarea lansare a jucătorului.

2.2.7 Atunci când un jucător nu reuseşte să doboare toate cele 10 popice după două lansări în cadrul aceluiaşi frame, în afara situaţiei în care după prima lansare popicele rămase în picioare constituie split, aceasta situaţie se numeşte frame deschis (open frame).

2.2.8 Un split (marcat în mod normal cu cerc în jurul numărului de popice) este o grupare de popice rămase în picioare după prima lansare, cu condiţia ca popicul numărul 1 sa fie doborât, şi:
a) cel puţin un popic este doborât, dintr-un grup de două sau mai multe popice rămase în picioare, de exemplu: 7-9 sau 3-10
b) cel puţin un popic este doborât, în faţa a două sau mai multor popice doborâte, de exemplu: 5-6

2.3 Stilul de joc

2.3.1 Cross (Dual lane style)
a) un joc va fi desfăşurat pe două piste (o pereche) adiacente;
b) membrii echipelor concurente, trio, dublu sau jucători individuali, vor juca succesiv şi in ordinea de joc, un frame pe o o pistă, apoi un frame pe cealaltă pistă, până vor termina câte 5 frameuri pe fiecare pistă.

2.3.2 Simplu (Single lane style)
a) un joc va fi desfăşurat pe o pistă;
b) membrii echipelor concurente, trio, dublu sau jucători individuali, vor lansa succesiv, şi în ordinea de joc, câte un frame pe o singură pistă până la încheierea celor 10 frame-uri.

2.3.3 Regulile pentru fiecare turneu / competiţie vor specifica stilul de joc aplicabil.

2.4 Doborârea legală a popicelor (legal pin fall)

2.4.1 O lansare legală este realizată atunci când bila păraseşte posesia jucătorului şi traversează linia de fault către teritoriul de joc.

2.4.2 Toate lansările sunt luate în considerare, mai puţin cele în care se declară bila „moartă” (dead ball).

2.4.3 O lansare trebuie efectuată integral prin intermediul mâinilor.

2.4.4 Niciun dispozitiv care se detaşează în timpul lansării sau constituie parte în mişcare în timpul lansării bilei nu poate fi încorporat sau fixat pe bilă.

2.4.5 Jucătorul se poate folosi de echipament special pentru a-l ajuta la apucarea şi/sau lansarea bilei dacă acesta înlocuieşte o parte a mâinii pierdută prin amputare sau alte situaţii. Sunt permise mănuşile aderente şi orice alt tip de mănuşă omologat.

2.4.6 Popicele rezultate în urma unei aruncări legale – creditate unui jucător, clasificate ca şi popice doborâte (dead wood) şi care urmează a fi îndepărtate înaintea următoarei lansări, vor include:
a) popicele doborâte pe şi în afara pin-deck-ului, de către bilă sau de către alte popice;
b) popicele doborâte pe şi în afara pin-deck-ului de către un alt popic ce ricoşează din pereţii pistei, adiacenţi pin-deck-ului;
c) popicele doborâte pe/şi în afara pin-deck-ului de către un popic ce ricoşează din „mătură” (sweepbar), atunci când aceasta este imobilă, înainte ca aceasta să înceapă îndepărtarea popicelor doborâte;
d) popicele înclinate şi care ating partea din spate a pistei (kickback) sau peretele despărţitor lateral.

2.5 Doborârea ilegală a popicelor (ilegal pin fall)

2.5.1 Atunci când are loc oricare din situaţiile următoare, lansarea se ia în considerare, însă nu şi numărul popicelor doborâte:
a) bila părăseşte pista înainte de a atinge popicele;
b) bila ricoşează din partea din spate a pistei;
c) un popic ricoşează din orice parte a corpului unei persoane care aranjează manual popicele pe pindeck (human pinsetter);
d) un popic este atins de părţile mecanice în mişcare ale unui pinsetter (maşina care aranjează şi îndepărtează popicele);
e) orice popic doborât în timpul acţiunii de îndepărtare a popicelor doborâte ca urmare a unei lansări;
f) orice popic doborât de către persoana care aranjează manual popicele pe pin-deck;
g) jucătorul comite fault;
h) o lansare este efectuată când există popice doborâte pe pistă sau în şanţ iar bila ia contact cu aceste popice înainte ca aceasta să părăsească suprafaţa pistei;

2.5.2 Dacă are loc situaţia de doborâre ilegală a popicelor iar jucătorul este îndreptăţit la aruncări suplimentare în cadrul aceluiaşi frame, popicul sau popicele doborâte ilegal trebuie reaşezate/repoziţionate pe poziţia lor iniţială.

2.6 Alte situaţii

2.6.1 Atunci când se lansează bila către un set întreg de popice sau pentru a realiza un spare, dacă se descoperă că unul sau mai multe popice nu sunt aşezate corespunzător dar nu lipsesc, lansarea şi popicele doborâte rezultate se iau în considerare. Responsabilitatea determinării poziţionării corecte a popicelor aparţine fiecărui jucător. Jucătorul va insista ca orice popic poziţionat incorect să fie repoziţionat, înainte de efectuarea lansării, altfel poziţionarea va fi considerată acceptabilă.

2.6.2 Nu va fi efectuată repoziţionarea popicelor care rămân în picioare după o lansare. Asta înseamnă că popicele care sunt mişcate sau poziţionate greşit de către pinsetter vor rămâne în poziţia eronată şi nu se va realiza corecţia, manual.

2.6.3 Popicele care ricoşează şi rămân în picioare pe pistă se iau în considerare ca popice nedoborâte.

2.6.4 Niciun popic nu va fi atribuit ci numai acelea doborâte efectiv şi îndepărtate de pe suprafaţa de joc a pistei, ca rezultat al unei lansări legale.

2.6.5 Dacă un popic este rupt sau grav avariat în timpul unui joc, acesta va fi înlocuit imediat cu un altul de greutate şi stare similară, precum cele folosite în acel moment. Oficialii turneului decid dacă popicele trebuie înlocuite.

2.7 Bila moartă (dead ball)

2.7.1 O bilă va fi declarată bilă „moartă” dacă are loc una din situaţiile următoare:
a) după o lansare (şi înaintea efectuării lansării următoare pe aceeaşi pistă) se atrage atenţia asupra faptului că unul sau mai multe popice lipseau la efectuarea lansării;
b) o persoană care aranjează manual popicele intervine asupra oricărui popic rămas în picioare, înainte ca bila să atingă popicele;
c) o persoană care aranjează popicele intervine asupra oricărui popic doborât înainte ca acesta să se oprească;
d) un jucător lansează pe pista greşită sau în locul altui jucător. Sau unul din jucătorii fiecărei echipe de pe o pereche de piste lansează pe pista greşită;
e) asupra unui jucător se intervine fizic de către alt jucător, spectator, obiect în mişcare sau de către pinsetter în timpul lansării unei bile şi înaintea terminării unei lansări. Într-un astfel de caz, jucătorul are opţiunea de a accepta numărul de popice doborât rezultat sau să declare bilă „moartă”;
f) orice popic este mutat ori doborât în timpul efectuării unei lansări de către un jucător, înainte ca bila să atingă popicele;
g) o bilă lansată ia contact cu un obstacol străin.

2.7.2 Atunci când se declară bilă „moartă” lansarea nu se ia în considerare. Popicele aflate în picioare atunci când s-a declarat „bilă moartă” trebuie repoziţionate iar jucătorului trebuie să i se permită din nou efectuarea lansării respective.

2.8 Definirea faultului

2.8.1  Este fault atunci când orice parte a corpului jucătorului atinge sau depăşeste  linia de fault şi atinge pista, echipamentul sau orice parte a clădirii, în timpul sau după lansare.

2.8.2 O bilă este considerată în joc până când acelaşi jucator sau altul se pregăteşte de următoarea lansare.

2.8.3 Atunci când un jucător comite fault intenţionat, jucătorul va fi creditat cu zero popice pentru acea lansare şi nu i se va da dreptul de a efectua alte lansări în acel frame.

2.8.4 Atunci când se înregistrează fault, lansarea se ia în considerare însă jucătorului nu i se atribuie popicele doborâte în cadrul acelei lansări. Popicele doborâte în lansarea în care s-a înregistrat fault trebuie repoziţionate dacă jucătorul mai are dreptul la o lansare în cadrul acelui frame.

2.8.5 Se va declara fault dacă dispozitivul automat de detectare a fault-ului sau arbitrul nu reuşesc să observe acest lucru şi este văzut de:
a) ambii căpitani de echipă, doi sau mai mulţi dintre jucătorii aflaţi pe aceeaşi pereche de piste;
b) persoana care înregistrează scorul;
c) un oficial al turneului;

2.8.6 Nu se va face apel la declararea unui fault, decât în cazul în care:
a) se dovedeşte că dispozitivul automat de detectare a faultului nu funcţionează;
b) există suficiente dovezi că jucătorul nu a comis fault.

2.9 Bilă provizorie

2.9.1 Se va disputa o bilă provizorie sau un frame provizoriu, de către un jucător, atunci când există un protest referitor la o situaţie de fault, doborârea ilegală a popicelor sau bilă moartă iar aceasta nu se poate soluţiona de către oficialii turneului.

2.9.2 Atunci când are loc o dispută referitoare la prima lansare a unui jucător în orice frame sau a doua lansare din frame-ul cu numărul 10 după înregistrarea unui strike la prima lansare:
a) dacă disputa se referă la faptul ca jucătorul a comis fault, jucătorul va încheia frame-ul iar apoi va lansa o bilă provizorie către un set întreg de popice;
b) dacă disputa implică acuze referitoare la doborârea ilegală de popice, jucătorul va incheia frame-ul iar apoi va lansa o bilă provizorie către aranjamentul de popice rămas în picioare dacă disputa nu ar fi avut loc;
c) dacă disputa implică declararea de bilă moartă, jucătorul va încheia frame-ul urmând să lanseze un frame provizoriu complet.

2.9.3 Când are loc o dispută referitoare la tentativa de doborâre a unui spare, sau în a treia lansare din frame-ul cu numărul 10, nu este necesară o bilă provizorie, cu excepţia cazului în care disputa implică declararea sau nu a unei bile moarte. În acest caz se va lansa o bilă provizorie către acelaşi aranjament de popice care exista la momentul lansării contestate.

2.10 Bila de bowling, modificarea suprafeţei bilei de bowling

2.10.1 Orice substanţă chimică ce se aplică pe bila de bowling trebuie să se afle pe „lista de substanţe acceptate” prezentată pe site-ul "www.bowl.com". O listă completă, actualizată poate fi regasită pe site şi include orice substanţă listată în secţiunea "Acceptable during certified competition". Este interzisă folosirea oricărei substanţe menţionată în secţiunea "Products Containing Solids or Abrasives" totodată şi a celor menţionate în secţiunea "Not acceptable at any time".

2.10.2 Modificarea suprafeţelor bilelor este permisă numai în timpul încălzirii şi numai în afara spaţiului de joc. Bila trebuie sa fie bine curăţată înainte de a fi introdusă în joc.

2.10.3 Este interzisă prelucrarea mecanică a găurilor din bilele de bowling în spaţiul de joc.

2.10.4 Conform reglementărilor World Bowling (WB) şi ale European Tenpin Bowling Federation (ETBF), sportivii sunt responsabili pentru folosirea în competiţii numai a bilelor omologate de către United States Bowling Congress (USBC) şi înscrise în lista bilelor omologate de către aceasta (USBC Approved Bowling List), listă care este publicată pe site-ul "www.bowl.com".

2.10.5 Lista bilelor omologate de către USBC menţionează bilele fabricate după 1 ianuarie 1991. Astfel, în urma unei analize prealabile a Comisiei Tehnice a FRB, FRB poate permite, cu titlu de excepţie, folosirea bilelor care nu sunt menţionate pe lista bilelor omologate de către USBC, cu condiţia existenţei unei dovezi a faptului că bilele respective au fost fabricate înainte de 1 ianuarie 1991.

2.11 Approach-ul nu trebuie deteriorat / alterat

2.11.1 Aplicarea oricărei substanţe străine care îngrădeşte posibilitatea altui jucător de a juca în conditii normale pe orice parte a approach-ului este interzisă.

2.11.2 Aceasta include, şi nu se limitează la substanţe precum pudră de talc, raşini aplicate pe pantofii de bowling, deasemenea tălpile din cauciuc moale de pe care se ia materialul (astfel lipindu-se pe approach) sunt interzise.

2.12 Jocul lent

2.12.1 Joc lent (slow-bowl) se declară atunci când jucătorii execută lovitura la mai mult de 30 de secunde de când zona de lansare (approach-ul) este liberă, atât pe pista lor cât şi pe pistele vecine (o pistă la stânga şi o pistă la dreapta).

CAPITOLUL 3 – Competiţii

3.1 Campionatul Naţional de Bowling pe Echipe, ediţia 2018-2019

Organizare

3.1.1 Campionatul Naţional pe Echipe ediţia 2018-2019, este organizat de  catre Federaţia Română de Bowling prin  Comisia de competiţii a FRB, cu sprijinul cluburilor sportive membre ale FRB si a managerilor/proprietarilor de săli de bowling.

3.1.2 Raspunderea organizarii sportive a competitiei apartine FRB, prin Comisia de competitii. Raspunderea asigurarii conditiilor tehnice, de siguranta, de acces si de separare a jucatorilor si spectatorilor sunt ale  managerilor si proprietarilor salilor de bowling, prin personalul lor de specialitate. Comisia de competiţii va desemna una sau mai multe persoane responsabile cu organizarea  meciurilor, care va lua deciziile necesare desfasurarii corespunzatoare din punct de vedere sportiv.

3.1.3 CNE va fi organizat în două eşaloane valorice:
a) primul eşalon valoric - Divizia A;
b) al doilea eşalon valoric - Divizia B.

3.1.4 În Divizia A au drept de participare primele şase echipe din clasamentul final al ediţiei CNE 2017- 2018, plus două echipe promovate din Divizia B, însemnând o echipă care se menţine în Divizia A după meciul de baraj  şi o echipă promovată din Divizia B din ediţia CNE 2017-2018.
În cazul in care echipele care au drept de participare în Divizia A nu se înscriu în CNE, vor promova suplimentar alte echipe din Divizia B, conform regulamentului. În Divizia B pot participa toate echipele care nu au drept de participare în Divizia A.

3.1.5 Alcătuirea Diviziilor A şi B
a) Divizia A va fi alcătuită din 8 echipe, repartizate într-o singură serie. Divizia A se va desfăşura în 7 turnee in sezonul regulat + 1 turneu playoff.
In fiecare dintre cele 7 turnee, fiecare echipă va juca  un meci direct impotriva unei alte echipe. La fiecare turneu se va intalni o echipă diferita, in ordinea stabilita de Comisia de competiţii prin calendarul oficial. Sistemul sezonului regulat e de un meci direct, fiecare cu fiecare.
b) Diviza B va fi alcătuită din toate echipele inscrise in divizia B din campionat. Ele vor fi grupate în 2 grupe, pe criteriu geografic.
În fiecare dintre turneele din sezonul regulat, fiecare echipă va juca  impotriva unei alte echipe, in meci direct. La fiecare turneu se va intâlni o alta echipă din grupă, dupa ordinea stabilita de Comisia de competiţii prin calendarul oficial. Sistemul sezonului regulat la Divizia B e cu două meciuri directe, fiecare cu fiecare, iar calendarul va fi stabilit corespunzător acestei cerinţe.

3.1.6  Taxa de participare la fiecare turneu competiţional e prevazută in Anexa şi va fi încasată de către FRB. FRB va achita costurile organizării turneelor (închirierea pistelor, ungerea şi baremul de arbitraj, alte cheltuieli în funcţie de resursele financiare). Dacă suma nu acoperă minim cheltuielile cu sala si cu arbitrii, Biroul Federal va lua o hotărâre corespunzătoare, în fiecare caz in parte.

3.1.7 Atât la Divizia A, cât şi la Divizia B, într-un squad joacă 2 echipe.

3.1.8 Rezultatul echipei se stabileşte prin luarea in considerare a scorurilor individuale a celor 6 membri ai echipelor pe cele 6 jocuri, precum şi a scorului total al echipei.
Fiecare  jucător joacă impotriva jucătorului echipei adverse, care concurează pe aceeaşi pistă cu el (are acelaşi număr de ordine pe foaia de joc). Dacă unul dintre jucători este schimbat, scorul este realizat prin cumularea scorului titularului cu al rezervei/rezervelor.
Jucătorul care căştigă primeşte un punct, cel care pierde zero puncte. In cazul in care termină la egalitate, departajarea se face luând in calcul cel mai bun ultim joc, penultim joc samd.  Dacă sunt egali perfect, se va da o bilă de departajare.
Se face totalul scorurilor tuturor jucătorilor fiecarei echipe. Echipa cu scor total mai mare caştigă 6 puncte, învinsa zero puncte. In cazul in care termină la egalitate, departajarea se face luând in calcul cel mai bun ultim joc, penultim joc samd. Dacă sunt egale perfect, se va da o bilă de departajare. In total se acordă 12 puncte la fiecare meci, 6 obţinute individual si 6 obţinute de către  echipă.

3.1.9 După cele 7 turnee din sezonul regulat se întocmeşte clasamentul, primele 4 echipe din Divizia A urmează sa joace un turneu playoff, iar următoarele echipe se vor clasa pe locurile 5-8.
Echipa clasată pe locul 8 retrogradează direct în Divizia B, iar echipa clasată pe locul 7 va juca un meci de baraj  cu echipa clasată pe locul 2 din Divizia B.
In turneul playoff se păstrează punctele de clasament şi scorurile obtinute de participantele din playoff în meciurile lor directe.

3.1.10 Turneul playoff se va desfăşura pe o arenă aleasă de FRB  în sistemul “fiecare  cu fiecare”, 6 jocuri, 6 jucători / echipă, pe 6 piste, cu mutare o pereche de piste, dreapta la dreapta şi stânga la stânga, după fiecare  joc.
În caz de egalitate de puncte pentru 2 echipe, după cele 3 meciuri din playoff, criteriul de departajare este meciul direct din playoff.
In caz de egalitate între mai mult de 2 echipe, decisiv e punctaverajul total în cele 3 meciuri din playoff, apoi scorul total pe cele 3 jocuri.
Gradul de dificultate al ungerii este "sport" (raport transversal de maxim 3) şi va fi stabilită prin tragere la sorţi de către FRB şi anunţată în dimineaţa zilei de dinaintea începerii turneului.

3.1.11 După finalul turneelor competiţionale ale Diviziei B, primele 2 echipe din fiecare grupa vor juca un turneu playoff. La playoff nu pot participa echipele cluburilor care au echipă in Divizia A, decât daca acestea s-au clasat pe locurile 7 sau 8 in divizia A. La playoff nu pot participa 2 echipe ale aceluiaşi club. Daca două echipe ale aceluiaşi club s-au calificat la playoff, clubul respectiv decide care dintre echipe va participa. Oricare dintre jucătorii clubului respectiv, legitimaţi in Divizia B, pot participa la acest playoff. În toate cazurile de mai sus, în playoff va juca următoarea echipa clasată din grupa echipei care nu are drept de joc in playoff. Ungerea de la playoff-ul Diviziei B este challenge.

3.1.12 În Divizia A, un club poate înscrie o singură echipă.

3.1.13 În Divizia B, un club poate înscrie un număr nelimitat de echipe.

3.1.14 Dacă la startul Diviziei A nu vor fi înscrise 8 echipe la începutul sezonului 2018 - 2019, numărul de echipe din Divizia B ce vor promova în Divizia A va creşte, astfel încât aceasta să aibă 8 echipe. Vor promova din Divizia B în ordine, locul 2 dacă nu a promovat în urma meciului de baraj, locul 3, locul 4, ş.a.m.d. Orice alte situaţii vor fi decise de către BF.

3.1.15 Playofful din divizia B se va desfaşura după sistemul playoffului din Divizia A, numai ca echipele vor păstra doar jumatate din punctele din meciurile directe între participantele la playoff.   Rezultatul înjumătăţirii punctelor se ia cu zecimale, nu se rotunjeşte. Echipa clasată pe locul 1 in playofful diviziei B promovează direct în Divizia A. Echipa clasată pe locul 2 va juca un meci de baraj cu echipa clasată pe locul 7 în Divizia A. Meciul se va desfăşura în acelaşi mod ca şi cele din turneele Diviziei B, intr-o sală aleasă de BF: Învingătoarea din meciul de baraj va evolua în sezonul următor în Divizia A, iar învinsa in Divizia B.
În cazul în care numărul de promovate trebuie să fie mai mare (vezi art. 3.1.14), vor mai promova in Divizia A, in ordine: învinsa de la baraj, echipa de pe locul 3, 4 şamd.

Date de desfăşurare

3.1.16 CNE se desfăşoară conform calendarului competiţional 2018-2019.

Participanţi şi condiţii de participare

3.1.17 Un club sportiv membru FRB poate înscrie în CNE una sau mai multe echipe, cu respectarea art.3.1.12.

3.1.18 Cluburile care doresc să participe în CNE, ediţia 2018-2019, se vor înscrie printr-o cerere tip de înscriere adresată FRB până cel târziu în data de 09.11.2018. Cererea tip e furnizată cluburilor de catre FRB, prin Secretarul general.

3.1.19 Cluburile şi palmaresul lor nu pot trece de la un club la altul decât prin fuziunea sau comasarea acestora. Efectele produse de fuziunea cluburilor sunt efective în CNE din sezonul următor. Clubul rezultat preia toate drepturile şi obligaţiile celor două cluburi anterioare. Dacă fuziunea are loc în timpul desfăşurării CNE, echipele celor două cluburi vor fi excluse până la sfârşitul CNE şi rezultatele de până atunci se anulează.

3.1.20 La meciuri pot participa sportivii legitimaţi la FRB, cu taxele achitate la zi şi cu viza medicală valabilă. Este răspunderea sportivilor, echipelor şi a cluburilor sa verifice valabilitatea şi autenticitatea vizei medicale. Viza medicală va fi valabilă maxim 6 luni pentru sportivii cu vârsta de până la 59 de ani (inclusiv) şi 3 luni pentru sportivii care au depăşit vârsta de 60 de ani.

3.1.21 Ţinuta jucătorilor trebuie să se supună următoarelor reguli:
- nu se acceptă pantaloni de tip jeans,
- sa aiba tricou tip polo sau cu guler tip tunică, cămaşă sau bluză; pe tricouri, cămăşi sau bluze, sportivii trebuie să aibe inscripţionate numele echipei sau clubului din care fac parte şi cel puţin prenumele sportivului;
- nu se acceptă ţinuta ruptă, murdară, indecentă sau cu imagini şi/sau inscripţii ofensatoare;
- deasemenea, arbitrii vor purta o ţinută decentă, fără jeans, trening sau pantaloni scurţi.

3.1.22 Nerespectarea regulilor art. 3.1.21 din prezentul regulament, se penalizează cu amendă, conform Anexei, care se achită pe loc la arbitru (arbitrul virează contravaloarea amenzii la FRB în termen de 72 de ore de la data aplicării acesteia). Dacă jucătorul refuză să plătească amenda, acesta primeşte cartonaş roşu.

3.1.23 Dacă o echipă nu se prezintă la joc din orice motive, aceasta va fi sancţionată financiar conform Anexei şi va primi 0 puncte în clasament pentru turneul respectiv. Aici nu se iau în considerare cazurile de forţă majoră.

3.1.24 La a treia neprezentare echipa în culpă va fi exclusă din CNE În acest caz, echipa respectivă nu va putea să se înscrie în CNE următor fără achitarea amenzilor amintite mai sus, iar FRB este în drept să pretindă cluburilor de care aparţin echipele respective suportarea acestor amenzi.

3.1.25 În toate cazurile în care, prin prezentul regulament, sunt prevăzute amenzi pentru echipe sau pentru sportivi, FRB este în drept să se îndrepte împotriva cluburilor aparţinătoare, în cazul în care cei vinovaţi (echipe, sportivi sau oficiali) nu achită aceste amenzi. În cazul în care clubul respectiv nu achită amenzile, acesta nu va putea înscrie nicio altă echipă în CNE următor, iar FRB este în drept să urmărească, pe toate căile legale, încasarea acestor amenzi.

3.1.26 Sportivii legitimaţi la o echipă exclusă din CNE pot participa la Campionatul Naţional Individual şi îşi vor păstra toate rezultatele din CNI, CNDT. În situaţia retragerii sau excluderii din CNE a unei echipe, toate rezultatele acesteia se anulează. Scorurile individuale ale jucătorilor se pastrează doar in vederea calculării mediei individuale anuale.

Modul de desfăşurare al turneelor

3.1.27 Toate turneele se desfăşoară conform calendarului competiţional 2018-2019.

3.1.28 Pentru calendarul competiţional 2018-2019 al CNE, împerecherea echipelor se va face conform grilei Berger, unde numărul de ordine e tras la sorţi.

3.1.29 Atât la Divizia A cât şi la Divizia B fiecare meci din cadrul turneelor se va disputa pe 6 piste cu 2 sportivi/pista. Cand nu sunt 2 echipe, sau nu sunt 6 piste functionale, Comisia de competiţii va decide corespunzător

3.1.30 Atât la Divizia A cât şi la Divizia B fiecare sportiv va juca 6 jocuri / meci.

3.1.31 Atât la Divizia A cât şi la Divizia B stilul de joc va fi în „cross”: 2 sportivi / pistă, câte un sportiv din fiecare echipă. Mutarea sportivilor se va face după un joc, câte o pereche de piste, dreapta la dreapta, stânga la stânga.

3.1.32 Înainte cu 15 minute de începerea meciului, reprezentanţii (căpitanii) echipelor sunt obligaţi să prezinte arbitrului tabelul cu jucătorii titulari şi rezervele, care va verifica dreptul de joc al fiecaruia. Evidenţa electronică care conţine legitimaţiile jucătorlior, vizele medicale, vizele anuale etc, e administrată in comun de  Comisia de competiţii si de Colegiul arbitrilor.
Aşezarea pe piste se va face astfel:  arbitrul trage la sorţi ordinea de completare a foii de joc, dând cu banul. Echipa care iese caştigătoare alege dacă sa completeze prima sau a doua foaia de joc.        
Prima echipă care completează foaia de joc scrie numele a 3 jucători, pe ce piste doreşte, a doua echipă completeaza foaia cu numele celor 6 jucători ai ei, pe ce poziţii doreşte, iar la final, prima echipă scrie numele celor 3 jucatori care i-au mai ramas de pus pe foaie.(Sistemul de completare e 3-6-3). Apoi sunt trecute şi rezervele, ordinea lor nu contează.

3.1.33 La începutul şi la sfârşitul meciului, ambele echipe sunt obligate să participe la salut, în echipamentul oficial de joc şi cu efectivul complet înregistrat pe tabelul de joc.

3.1.34 Un joc de bowling durează de la momentul de salut de început şi până la salutul de sfârşit.

3.1.35 Dacă o echipă nu se prezintă la meci, echipa în culpă este sancţionată conform art. 3.1.23, 3.1.24 sau 3.1.25.

3.1.37 Dacă o echipă nu se prezintă la joc, celelalte echipe îşi vor desfăşura jocul normal pentru înregistrarea scorului.

3.1.38 Dacă o echipă nu are efectivul complet sau întârzie, meciul va putea începe cu sportivii prezenţi, după trecerea unui interval de 15 minute de la ora de începere oficială a meciului. Rezultatele vor fi consemnate ca atare pentru sportivii prezenţi, iar echipa incompleta va puncta numai cu jucătorii prezenţi. Sportivii întârziaţi pot intra în joc cu acordului arbitrului, dar aceştia nu au dreptul la încălzire dacă meciul a început deja şi nici nu vor putea recupera lansările la care nu au fost prezenţi (acestea nu vor fi punctate ). Pentru calculul mediei anuale se iau in considerare doar jocurile si frameurile efectiv jucate.

3.1.39 Sunt permise maxim două schimbări/echipă/meci,cu excepţia situaţiei în care un junior înlocuieşte un alt junior, când sunt permise maxim trei schimbări, incluzând-o pe cea a juniorului. Schimbările sunt irevocabile, sportivii înlocuiţi nemaiputând reveni în meci. În cazul în care, după efectuarea tuturor schimbărilor, unul sau mai mulţi sportivi dintr-o echipă, din orice motive, nu mai pot continua meciul sau sunt eliminaţi, meciul va continua cu numărul de jucători rămaşi iar rezultatul va fi omologat cu rezultatele obţinute de sportivii în cauză până la sfarsitul meciului. Pe foaia de joc pot să fie inscrise maxim 3 rezerve pentru un meci.

3.1.40 Atât în Divizia A cât şi în Divizia B juniorii/junioarele pot înlocui seniorii senioarele/senioarele, rezultatul lor contând pentru scorul echipei.

3.1.41 Nicio persoană nu are dreptul să intre sau să staţioneze în spaţiul de joc, cu excepţia jucătorilor angrenaţi în joc, arbitrului, tehnicienilor arenei sau oficialilor FRB.

3.1.42 În cazul unor defecţiuni tehnice la piste, înaintea meciului, la încălzire sau în timpul meciului, se acceptă o perioadă de aşteptare de până la o oră pentru reparaţii.

3.1.43 Dacă defecţiunea nu poate fi remediată şi nu există alte piste disponibile, arbitrul poate decide oprirea meciului. Meciul va fi reprogramat şi reluat de la rezultatul consemnat în foaia de arbitraj în momentul întreruperii. Reprogramarea va fi stabilită de către Comisia de Competiţii a FRB. Dacă defecţiunea survine în timpul meciului şi totuşi există posibilitatea continuării meciului pe un număr mai mic de piste, atunci meciul va continua dar numai cu acordul scris al ambelor echipe.

Specificaţii tehnice şi de arbitraj

3.1.44  FRB va alege, prin Comisia Tehnică, câte o ungere tip challenge (sau de dificultate medie-raport transversal intre 3,1:1 si 5:1) pentru fiecare turneu  în parte, care să fie compatibilă cu maşina de uns din sala unde se  va desfăşura turneul. Ungerea va fi aleasă şi anunţată cu două zile inainte de fiecare turneu, la ora 12. Comisia tehnică va verifica dacă ungerea este efectuată corespunzator. Realizarea ei revine proprietarilor sălilor respective, prin personalul de specialitate.

3.1.45 Ungerea se va efectua cu   minim 10 de minute înainte de ora oficială a disputării meciului.

3.1.46 Se va asigura un timp de încălzire pe pistele de concurs pentru toţi sportivii echipelor participante. Durata încălzirii este de 10 minute / pistă. Încălzirea este făcută în comun de sportivii celor două echipe, cu condiţia respectării timpilor prevăzuţi la acest paragraf.

3.1.47 Meciurile sunt conduse de un arbitru delegat de către FRB prin Colegiul Arbitrilor, care este suveran în orice decizie va lua în timpul meciului.

3.1.48 Arbitrul trebuie să se prezinte la meci cu 30 de minute înainte de ora oficială a disputării meciului. Trebuie să aibă:
a) legitimaţia de arbitru valabilă şi cu taxele plătite la zi. Legitimaţiile sunt în format electronic şi conţin informaţii despre viza anuală, taxe, etc. Registrul electronic al legitimaţiilor arbitrilor este administrat de Colegiul Arbitrilor. Pentru legitimaţia de arbitru au drept de verificare cei doi căpitani; aceştia pot consemna neregulile constatate în foaia de joc la rubrica observaţii / menţiuni;
b) foi de arbitraj şi foi de scor;
c) echipament electronic care să-i permită accesul, înregistrarea şi publicarea în timp real a rezultatelor în tabelele de evidenţă electronică (computer, laptop, tabletă, etc.).

3.1.49 Arbitrul are şi atribuţii cu privire la verificarea delimitării spaţiului de joc, verificarea ungerii, verificarea echipamentului şi ţinutei de joc pentru desfăşurarea în condiţii regulamentare a jocului.
FRB poate delega la meci un membru al Comisiei Tehnice, care poate prelua atribuţiile tehnice ale arbitrului.

3.1.50 Căpitanii celor două echipe pot inspecta, doar cu acordul arbitrului, îndeplinirea condiţiilor tehnice, prin delegarea unui reprezentant al fiecărei echipe. Este interzisă inspectarea neautorizată de către jucători a condiţiilor tehnice fără acordul arbitrului, care îi poate sancţiona pe cei în culpă cu cartonaş galben.

3.1.51 Dacă arbitrul nu se prezintă la meci, căpitanii de echipă contactează Preşedintele Colegiului arbitrilor din cadrul FRB, care va decide modul de desfăşurare al meciului respectiv.

3.1.52 Indemnizaţia arbitrilor este stabilită şi achitată de către FRB. Numai în cazuri excepţionale, în ceea ce priveşte deplasarea în ţară a arbitrilor delegaţi, aceştia vor primi o diurnă de deplasare decisă de BF conform prevederilor legale, pe lângă baremul de arbitraj.

3.1.53 Dacă un arbitru se prezintă la meci fiind suspect ca se află sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, echipele aplică regulile art. 3.1.51 din prezentul regulament, cu menţiunea că această abatere trebuie dovedită ulterior de cel care sesizează acest lucru. Dacă arbitrul în cauză va fi găsit vinovat, va fi sancţionat de catre Comisia de Disciplină si de Colegiul de arbitri al FRB. Costurile analizelor necesare vor fi achitate de cel/cei care a/au făcut sesizarea, dacă rezultatele sunt negative, sau de arbitru, dacă sunt pozitive.

3.1.54 Eventualele litigii apărute în timpul meciurilor vor fi rezolvate de către arbitru, care se consultă  cu căpitanii de echipă, singurii în măsură să se adreseze arbitrului.

3.1.55 În toate cazurile, pe durata meciului, decizia arbitrului este hotărâtoare şi irevocabilă.

3.1.56 Adresarea unor cuvinte injurioase sau jignirea arbitrului, sportivilor sau oficialilor unei echipe, se sancţionează cu cartonaş roşu. La comiterea oricărui gest de violenţă la adresa arbitrului, sportivilor sau oficialilor, arbitrul sanţionează persoana indisciplinată cu cartonaş roşu. Contestarea sau protestul, în timpul meciului, la deciziile arbitrului poate fi sancţionată cu cartonaş galben. Dacă protestul continuă, poate fi sancţionat cu cartonaş roşu.

3.1.57 Apelarea directă a arbitrului de către un jucător sau rezervă (alţii decât căpitanii de echipă), în timpul meciului, se sancţionează succesiv cu: atenţionare verbală, cu cartonaş galben, cu cartonaş roşu.

3.1.58 Lovirea intenţionată de către jucător a instalaţiilor de joc sau a mobilierului arenei de bowling în timpul meciului se sancţionează cu cartonaş roşu şi anularea frame-ului respectiv.

3.1.59 Un jucător poate solicita, prin căpitanul de echipă, întreruperea jocului său personal pentru maxim 10 minute, o singură dată într-un meci. Dacă acesta nu revine în joc în acest interval, jocul va continua si jucătorul va fi schimbat. Dacă echipa nu mai are schimbări disponibile, jucătorul poate reveni în joc cu acordul arbitrului, fără a putea recupera lansările la care nu a fost prezent (acestea vor fi punctate cu 0). Lansările la care a fost absent nu se iau în calul pentru media anuală.

3.1.60 Jucătorii titulari nu au voie să părăsească spaţiul de joc în timpul meciului, decât pentru motive temeinice şi numai cu aprobarea arbitrului. Părăsirea spaţiului de joc fără aprobarea arbitrului, în timpul meciului, se sancţionează cu cartonaş galben. Dacă, după acordarea cartonaşului galben, jucătorul nu revine imediat în spaţiul de joc acesta va fi sancţionat cu cartonaş roşu.

3.1.61 Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice sau droguri în timpul meciurilor de către sportivi, oficiali ai echipelor şi de către arbitru.

3.1.62 Este strict interzisă prezentarea la meci sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor a sportivilor, oficialilor echipei şi a arbitrului. Dacă un arbitru se prezintă la meci fiind suspect  ca se află  sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, echipele aplică regulile art. 3.1.54 din prezentul regulament, cu menţiunea că această abatere trebuie dovedită ulterior de cel care sesizează acest lucru. Dacă arbitrul în cauză va fi găsit vinovat, va fi sancţionat de catre Comisia de Disciplină a FRB. Costurile analizelor necesare vor fi achitate de cel care a facut sesizarea, daca  rezultatele sunt negative, sau de arbitru, daca sunt pozitive.

3.1.63 Este strict interzis fumatul clasic sau electronic în timpul meciurilor atât jucătorilor titulari, rezervelor, oficialilor echipei cât şi arbitrului.

3.1.64 Încălcarea regulilor art. 3.1.61, 3.1.61, 3.1.63 din prezentul regulament se sancţionează cu cartonaş roşu, cu menţiunea că aceste abateri trebuie dovedite de arbitru. Excepţie face arbitrul, care va fi sancţionat de către Comisia de Disciplină a FRB, în urma sesizării de pe foaia de arbitraj sau în urma unei contestaţii, dacă aceste acuzaţii sunt dovedite.

3.1.65 Dacă un jucător încalcă prevedirile art. 3.1.56, 3.1.57 3.1.58, 3.1.59, 3.1.60, 3.1.61, 3.1.62, 3.1.64, şi este sancţionat de către arbitru cu cartonaş roşu şi refuză să părăsească spaţiul de joc, atunci arbitrul este îndreptăţit să decidă întreruperea jocului. În acest caz, FRB va analiza cazul respectiv şi poate decide inclusiv punctarea cu 0 a echipei de care aparţine jucătorul care a primit cartonaşul roşu la turneul respectiv.

3.1.66 Arbitrul este suveran în decizie în timpul meciului, inclusiv în ceea ce priveşte constatarea că o persoană se află sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, cu menţiunea că această abatere trebuie dovedită de către arbitru.

3.1.67 Jucătorii sancţionaţi cu cartonaş roşu pot fi schimbaţi cu una dintre rezerve, dacă schimbările regulamentare nu s-au epuizat. Dacă schimbările regulamentare s-au epuizat, atunci jocul continuă fără jucătorul in cauză care va fi punctat cu 0 până la sfârşitul meciului.

3.1.68 Suplimentar, jucătorul sancţionat cu cartonaş roşu este suspendat din următoarea competiţie organizată de FRB (indiferent de competiţie) şi trebuie să plătească amenda prevazuta in Anexa,  în termen de 72 de ore, la FRB. Dacă nu o plăteşte, nu mai are drept de joc în nicio competiţie organizată de FRB până la achitarea ei.

3.1.69 Dacă arbitrul încalcă interdicţiile referitoare la băuturi alcoolice şi droguri şi există dovezi întemeiate în acest sens, căpitanii pot consemna  acest lucru lucru pe foaia de arbitraj.

3.1.70 Rezultatele jocurilor dintr-un meci vor fi consemnate de către arbitru pe foaia de arbitraj. Foaia de arbitraj trebuie să fie semnată de căpitanii echipelor angrenate în meci, precum şi de arbitru.

3.1.71 Rezultatele în format electronic din timpul meciului se vor ţine pe un dispozitiv electronic care să asigure o bună vizibilitate tuturor jucătorilor şi oficialilor participanţi la meciul respectiv.

3.1.72 Arbitrul are obligaţia ca la sfârşitul meciului să trimită pe email, atât celor două echipe cât şi Comisiei de Competiţii, o fotografie cu foaia de arbitraj semnată de cele 3 părţi. La cererea oricărei comisii a FRB sau a BF, rezultatele pe hârtie vor fi trimise de arbitru către FRB, Comisia de Competiţii, în termen de maximum 3 zile. Daca nu este cerută, foaia de arbitraj este pastrată de arbitru pana la sfarşitul sezonului, după care BF va decide ce se intamplă cu ea. Dacă meciul s-a desfăşurat fără arbitru, ci doar în prezenţa căpitanilor echipelor, atunci responsabilitatea înmânării copiei foii de abitraj către echipa adversă şi către FRB aparţine căpitanilor de echipă. Rezultatele vor fi transmise imediat prin e-mail şi către FRB, Comisiei de Competiţii.

3.1.73 Este de competenţa Comisiei de competiţii decizia amânării / reprogramării unui meci sau turneu, în cazuri considerate pertinente, cum ar fi (dar fără a se limita la acestea):
a) condiţii geo-climaterice nefavorabile deplasării;
b) condiţii de forţă majoră definită şi constatată conform legilor române în vigoare;
c) reprogramări tehnice: oprirea meciurilor din cauza defecţiunilor sau indisponibilitatea arenei de bowling din cauze independente de jucători. Acestea se fac după consultarea echipelor implicate;
d) suprapuneri peste competiţii internaţionale;
e) erori în stabilirea programului competiţional deja în desfăşurare sau modificări de evenimente, care fac imposibilă disputarea meciului – vacanţe şcolare, zile libere şi/sau vacanţe acordate de stat, celebrări sau ceremonii excepţionale naţionale sau în legătură cu comunitatea bowling-ului românesc,  suprapuneri de meciuri, neprogramări etc.
Cei care solicită reprogramarea trebuie să se adreseze Comisiei de competiţii in timp util.

3.1.74 Eventualele contestaţii pot fi făcute în timpul meciului şi vor fi consemnate în foaia de arbitraj. Aceste contestaţii nu se taxează.  Arbitrul are obligaţia să prezinte Secretarului general contestaţia în cauză în termen de 2 zile lucrătoare, alături de raportul său personal asupra evenimentelor care au generat contestaţia. Secretarul general va trimite contesţia către comisia sau colegiul competent. Daca contestaţia implică probleme de regulament, ea va fi supusă dezbaterii BF, care ia decizia finala in ceea ce priveşte problema regulamentară şi poate, dacă e cazul, să trimită contestaţia la o altă comisie/colegiu pentru soluţionare.. Contestaţia poate fi făcută numai de către căpitanii de echipă care se intâlnesc în meciul respectiv sau de către oficiali ai FRB, dacă sunt prezenţi în arena de bowling.
Contestaţiile ulterioare pot fi făcute in termen de 48 de ore de la terminarea meciului şi se taxează conform Anexei. Ele vor fi trimise la Secretarul general şi vor urma acelaşi traseu ca si contestaţiile de pe foaia de arbitraj.

3.1.75 Apelul la decizia Comisiei sau colegiului respectiv se poate face la Comisia de Apel a FRB în 2 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei respective, în condiţiile statutului şi a regulamentelor în vigoare, însoţit de taxa de contestaţie, conform Anexei. Neachitarea taxei duce la anularea contestaţiei.

3.1.76 Rezultatele meciurilor sunt omologate provizoriu de către Comisia de Competiţii a FRB, de regulă în săptămâna următoare turneului respectiv.

3.1.77 Omologarea rezultatelor devine definitivă după judecarea eventualelor contestaţii.

3.1.78 Dacă se încalcă oricare din prevederile paragrafului 2.11 (jocul cu bila de bowling neomologată, modificarea suprafeţei bilei de bowling) atunci jucătorul în cauză este sancţionat de către arbitru cu cartonaş galben. Bila este scoasă din joc, iar scorul jocului în care a fost folosită bila este notat cu 0. Acest joc nu se va lua in calculul mediei anuale
Dacă încălcarea de regulament se repetă, arbitrul va acorda cartonaş roşu.

3.1.79 Dacă se încalcă prevedirile art. 2.12 (Joc lent) atunci jucătorul în cauză se penalizează cu avertisment iar dacă se repetă se acordă cartonaş galben, iar a treia oară se acordă cartonaş roşu şi anularea frame-ului respectiv.

3.1.80 Este interzis arbitrului să dispună începerea meciului fără a verifica legitimările şi vizele medicale ale jucătorilor. Verificarea legitimărilor se va face de către arbitru şi poate fi verificată de căpitanii echipelor sau reprezentaţi ai celor 2 echipe; orice alt jucător care se implică în această problemă va fi sancţionat de către arbitru cu cartonaş galben. Dacă se constată că există jucători care nu au legitimările valabile în ziua meciului sau fără viză medicală valabilă în ziua meciului, atunci arbitrul nu va dispune începerea meciului până când jucătorii fără legimitări valabile sau fără vize medicale nu părăsesc spaţiul de joc.

3.1.81 BF are dreptul să se autosesizeze dacă se constată orice încălcare a prezentelor „Specificaţii tehnice şi de arbitraj”, dacă există dovezi în acest sens şi dacă nu există  contestaţie depusă in termen. În situaţia autosesizării, decizia BF e finală si se supune apelului doar către o instanţă superioară FRB. Termenul maxim în care se poate autosesiza BF e până la sfarşitul anului competiţional.

3.1.82 Handicapuri:
a) 8 puncte / joc pentru juniorii 1,  între 14 ani şi 18 ani (născuţi pe 01.09.2000 şi după, dar înainte de 01.09.2004);
b) 16 puncte pentru juniorii 2, sub 14 ani (născuţi pe 01.09.2004 sau după);
c) 8 puncte / joc pentru jucătoare indiferent de vârstă.

3.1.83 Handicapul se acordă sportivilor care joacă un joc (un joc are 10 frame-uri). În cazul în care sportivul este schimbat în timpul jocului, handicapul se împarte la numărul de frame-uri jucate. Dacă rezultă un scor cu zecimale, acesta se rotunjeşte în minus.

Titluri şi premii

FRB acordă titlul de campioană naţională a României la Bowling pentru echipa clasată la finalul CNE pe locul 1.  Echipele de pe locurile 2 şi 3 sunt premiate şi ele de către FRB.

3.2 Campionatul naţional individual, ediţia 2018-2019 (CNI) , Campionatul naţional de duo, ediţia 2018-2019 (CND) , Campionatul naţional de trio , ediţia 2018-2019 (CNT)

Scop

3.2.1 Desemnarea campionilor naţionali ai Campionatul Naţional de Bowling Individual ediţia 2018-2019, pentru următoarele categorii:
a) individual masculin, însemnând toţi jucătorii de sex masculin (inclusiv categoria B), juniori  şi seniori +50 (în această competiţie nu se acordă handicapuri);
b) individual feminin, însemnând toate jucătoarele de sex feminin (inclusiv categoria B), junioare şi senioare +5+ (în această competiţie nu se acordă handicapuri);
c) individual juniori, însemnând toţi jucătorii juniori indiferent de sex (se acordă handicapuri);
d) individual seniori +50 însemnând toţi seniorii +50 indiferent de sex (se acordă handicapuri);

3.2.2 Desemnarea câştigătorilor pentru următoarele două categorii:
a) individual masculin categoria B
b) individual feminin, categoria B

3.2.3 Desemnarea campionilor naţionali ai Campionatul Naţional de Bowling Duo, ediţia 2018-2019, pentru următoarele categorii:
a) Duo masculin, însemnând toţi jucătorii de sex masculin, inclusiv juniori şi seniori +50 (nu se acordă handicapuri);
b) Duo feminin însemnând toţi jucătorii de sex feminim, inclusiv juniori şi seniori +50 (nu se acordă handicapuri);
c) Duo juniori, categorie ce include toţi juniorii indiferent de sex şi vârstă (se acorda handicapuri)
d) Duo seniori +50, însemnând toţi seniorii +50 indiferent de sex (se acorda handicapuri)

3.2.4 Desemnarea campionilor naţionali ai Campionatul Naţional de Bowling Trio, ediţia 2018-2019

Organizare

3.2.5 Campionatul Naţional Individual (CNI), Campionatul naţional de duo(CND) si Campionatul naţional de trio(CNT), ediţia 2018-2019, sunt organizate de  către Federaţia Română de Bowling prin  Comisia de competiţii a FRB, cu sprijinul cluburilor sportive membre ale FRB si a managerilor/proprietarilor de săli de bowling .

3.2.6 Raspunderea organizării sportive a competitiei apartine FRB, prin Comisia de competiţii. Raspunderea asigurarii conditiilor tehnice, de siguranta, de acces si de separare a jucatorilor si spectatorilor sunt ale  managerilor si proprietarilor sălilor de bowling, prin personalul lor de specialitate. Comisia de competiţii va desemna una sau mai multe persoane responsabile cu organizarea  meciurilor, care vor lua deciziile necesare desfăşurarii corespunzatoare din punct de vedere sportiv.

3.2.7 FRB va organiza 6 turnee contand pentru CNI, cat si pentru CNDT, conform calendarului competiţional.
Taxa de participare pentru fiecare jucător la fiecare turneu este cea prevazută in Anexă

Date de desfăşurare

3.2.8 Turneele se vor desfăşura conform calendarului competiţional 2018-2019.

Participanţi şi condiţii de participare

3.2.9 La turnee pot participa sportivii legitimaţi la FRB de către cluburile membre ale acesteia, cu taxele achitate la zi şi cu viza medicală valabilă. Valabilitatea şi autenticitatea vizei medicale este în răspunderea sportivilor, echipelor şi a cluburilor. Viza medicală va fi valabilă maxim 6 luni pentru sportivii cu vârsta de până la 59 de ani (inclusiv) şi 3 luni pentru sportivii care au depăşit vârsta de 60 de ani.

3.2.10 Seniori +50 sunt jucătorii născuţi înainte de data de 01.01.1969.

3.2.11 Juniori sunt sportivii încadraţi în următoarele categorii de vârstă:
a) Juniori 1 (între 14 şi 18 ani) născuţi între 01.09.2000 şi 30.08.2004
b) Juniori 2 (între 10 şi 14 ani) născuţi între 01.09.2004 şi 30.08.2008
c) Juniori 3 (între 7 şi 10 ani) născuţi între 01.09.2008 şi 30.08.2011

3.2.12 Jucătorii sunt consideraţi a fi de două categorii, în ordinea descrescătoare a valorii: categoria A şi categoria B. Categoria se păstrează pentru întregul sezon competiţional.

3.2.13 În categoria A intră jucătorii de performanţă, eligibili pentru loturile naţionale, cu media anuală  de  180 de puncte, sau peste, pe minim 20 de jocuri.
În categoria B intră jucătorii cu un nivel mai redus de performanţă, care au media anuală  sub 180 de puncte, pe minim 20 de jocuri.
Media anuală unui jucător se calculează împărţind scorurile totale realizate la numărul total de jocuri şi frameuri valide din toate campionatele naţionale din sezonul precedent, inclusiv finale, baraj, playoff şamd.
La jucătoare scorul luat in calcul trebuie sa includă şi 8 puncte handicap, chiar dacă in competiţia respectivă nu avut handicap, sau a avut o valoare diferită.
Jocurile în care jucătorilor li s-a anulat/micşorat scorul, ca metodă disciplinară în cadrul unui concurs, nu sunt luate in calculul mediei anuale.
De asemenea nu sunt luate in calcul situaţiile in care jucătorilor li s-a dispus anularea scorurilor din competiţia respectivă, cum e cazul abandonurilor din CNI,CND,CNT.
Categoria oricăror altor jucători, cărora nu li se poate calcula media anuală, este stabilită de Comisia de competiţii a FRB. Asta include (fără a se limita la) : jucătorii făra istoric la FRB, cei fără minim 20 de jocuri in sezonul anterior, noii legitimaţi, jucătorii străini, cei care au avut o pauză competiţională lungă şamd.
Jucătorii pot solicita să fie incluşi în categoria A, chiar dacă îndeplinesc condiţiile pentru a participa în categoria B. Invers nu e posibil.     

3.2.14 Ţinuta jucătorilor trebuie să se supună următoarelor reguli:
- nu se acceptă pantaloni de tip jeans
- tricou tip polo sau cu guler tip tunică, cămaşă sau bluză; pe tricouri, cămăşi sau bluze, sportivii trebuie să aibe inscripţionate numele echipei sau clubului din care fac parte şi cel puţin prenumele sportivului;
- nu se acceptă ţinuta ruptă, murdară, indecentă sau cu imagini şi/sau inscripţii ofensatoare;
- deasemenea, arbitrii vor purta o ţinută decentă, fără trening sau pantaloni scurţi.

3.2.15 Nerespectarea regulilor art. 3.1.23 din prezentul regulament, se penalizează cu amendă, conform Anexei, care se achită pe loc la arbitru (arbitrul virează contravaloarea amenzii la FRB în termen de 72 de ore de la data aplicării acesteia). Dacă jucătorul refuză să plătească amenda, acesta primeşte cartonaş roşu

3.2.16 În toate cazurile în care, prin prezentul regulament, sunt prevăzute amenzi pentru sportivi, FRB este în drept să se îndrepte împotriva cluburilor aparţinătoare, în cazul în care cei vinovaţi nu achită aceste amenzi.

Modul de desfăşurare al turneelor

3.2.17 Turneele se desfăşoară conform calendarului competiţional 2018-2019.

3.2.18  Sunt prevazute 3 turnee care conteaza pentru CNI si CND, care se vor desfasura cu câte 2 jucători pe pista, cate 6 jocuri fiecare, si 3 turnee, care conteaza pentru CNI si CNT, în care vor juca cate 3 jucători pe pista, câte 4 jocuri fiecare.

3.2.19 Un jucător va juca câte un squad la fiecare turneu. Excepţie se pot face doar la turneele contând pentru CND, unde juniorii şi seniorii 50+ pot juca câte un squad la categorii diferite, de exemplu: juniorii pot juca cu un senior, ca sa puncteze la CND masculin, şi, in alt squad, cu un junior, ca să puncteze la CND juniori. Dacă un jucător din aceste categorii joacă 2 squaduri, doar primul e luat in considerare pentru CNI.

3.2.20 Stilul de joc va fi în „cross”, iar mutarea sportivilor se va face după un joc, câte o pereche de piste, dreapta la dreapta, stânga la stânga.

3.2.21 La începutul şi la sfârşitul meciului, toţi jucătorii sunt obligaţi să participe la salut, în echipamentul oficial de joc.

3.2.22 Un joc de bowling durează de la momentul de salut de început şi până la salutul de sfârşit.

3.2.23 Dacă un jucător nu se prezintă la joc, celelalţi jucători îşi vor desfăşura jocul normal pentru înregistrarea popicaverajului.

3.2.24 Dacă un jucător întârzie, squad-ul va putea începe cu sportivii prezenţi, după trecerea unui interval de 15 minute de la ora de începere oficială a meciului. Rezultatele vor fi consemnate ca atare pentru sportivii prezenţi. Sportivii întârziaţi pot intra în joc cu acordului arbitrului, dar aceştia nu au dreptul la încălzire dacă squad-ul a început deja şi nici nu vor putea recupera lansările la care nu au fost prezenţi (acestea vor fi punctate cu 0).

3.2.25 Nicio persoană nu are dreptul să intre sau să staţioneze în spaţiul de joc, cu excepţia jucătorilor angrenaţi în joc, a arbitrului, tehnicienilor arenei sau a oficialilor FRB.

3.2.26 În cazul unor defecţiuni tehnice la piste, înaintea meciului, la încălzire sau în timpul meciului, se acceptă o perioadă de aşteptare de până la o oră pentru reparaţii.

3.2.27 Dacă defecţiunea nu poate fi remediată şi nu există alte piste disponibile, arbitrul poate decide oprirea squad-ului. Squad-ul va fi reprogramat şi reluat de la rezultatul consemnat în foaia de arbitraj în momentul întreruperii. Reprogramarea va fi stabilită de Comisia de Competiţii a FRB. Dacă defecţiunea survine în timpul meciului şi totuşi există posibilitatea continuării meciului pe un număr mai mic de piste, atunci meciul va continua dar numai cu acordul jucătorilor.

Specificaţii tehnice si de arbitraj

3.2.28 FRB va alege, prin Comisia Tehnică, câte o ungere tip challenge (sau de dificultate medie-raport transversal intre 3,1:1 si 5:1) pentru fiecare turneu  în parte, care să fie compatibilă cu maşina de uns din sala unde se  va desfăşura turneul. Ungerea va fi aleasă şi anunţată cu două zile inainte de fiecare turneu, la ora 12. Comisia tehnică va verifica dacă ungerea este efectuată corespunzator. Realizarea ei revine proprietarilor sălilor respective, prin personalul de specialitate.

3.2.29 Ungerea se va face cu minim 10 de minute înainte de ora oficială a disputării squadului.

3.2.30 Se va asigura un timp de încălzire pe pistele de concurs pentru toţi sportivii participanţi. Durata încălzirii este de 10 minute / pistă. Încălzirea este făcută în comun de sportivii participanţi, cu condiţia respectării timpilor prevăzuţi la acest paragraf.

3.2.31 Squad-urile sunt conduse de un arbitru delegat de către FRB, prin Colegiul arbitrilor, şi este suveran în orice decizie va lua în timpul squad-ului.

3.2.32 Arbitrul trebuie să se prezinte la arena de bowling cu 30 de minute înainte de ora oficială a disputării squad-ului. Trebuie să aibă:
a) legitimaţia de arbitru valabilă şi cu taxele plătite la zi. Legitimaţiile sunt în format electronic şi conţin informaţii despre viza anuală, taxe, etc. Registrul electronic al legitimaţiilor arbitrilor este administrat de Colegiul Arbitrilor.
b) foi de arbitraj şi foi de scor;
c) echipament electronic care să-i permită accesul, înregistrarea şi publicarea în timp real a rezultatelor în tabelele de evidenţă electronică (computer, laptop, tabletă, etc.).

3.2.33 Arbitrul are şi atribuţii cu privire la verificarea delimitării spaţiului de joc, verificarea ungerii, verificarea echipamentului şi ţinutei de joc pentru desfăşurarea în condiţii regulamentare a jocului. FRB poate delega la meci un membru al Comisiei Tehnice.

3.2.34 Dacă arbitrul nu se prezintă la meci, jucătorii contactează Preşedintele Colegiului Arbitrilor din cadrul FRB, care va decide modul de desfăşurare al squad-ului respectiv.

3.2.35 Indemnizaţia arbitrilor este stabilită şi achitată de către FRB. Numai în cazuri excepţionale, în ceea ce priveşte deplasarea în ţară a arbitrilor delegaţi, aceştia vor primi o diurnă de deplasare decisă de BF conform prevederilor legale, pe lângă baremul de arbitraj.

3.2.36 Dacă un arbitru se prezintă la meci fiind suspect ca se află  sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, se aplică regulile art. 3.2.34 din prezentul regulament, cu menţiunea că această abatere trebuie dovedită ulterior de cel care sesizează acest lucru. Dacă arbitrul în cauză va fi găsit vinovat, va fi sancţionat de catre Comisia de Disciplină a FRB. Costurile analizelor necesare vor fi achitate de cel care a facut sesizarea, daca rezultatele sunt negative, sau de arbitru, daca sunt pozitive.

3.2.37 Eventualele litigii apărute în timpul meciurilor vor fi rezolvate de către arbitru, care se consultă cu jucătorii, în limita posibilităţilor.

3.2.38 În toate cazurile, pe durata squad-ului, decizia arbitrului este hotărâtoare şi irevocabilă.

3.2.39 Adresarea unor cuvinte injurioase sau jignirea arbitrului, sportivilor sau oficialilor, se sancţionează cu cartonaş roşu. La comiterea oricărui gest de violenţă la adresa arbitrului, sportivilor sau a oficialilor, arbitrul sanţionează cu cartonaş roşu sportivii sau oficialii indisciplinaţi. Contestarea sau protestul, în timpul meciului, la deciziile arbitrului poate fi sancţionată cu cartonaş galben. Dacă protestul continuă, poate fi sancţionat cu cartonaş roşu.

3.2.40 Lovirea intenţionată de către jucător a instalaţiilor de joc sau a mobilierului arenei de bowliing în timpul squad-ului se sancţionează cu cartonaş roşu, anularea frame-ului respectiv. Eliminarea din squad aduce cu sine punctarea cu 0 a tuturor frame-urilor pana la finalul squad-ului.

3.2.41 Un jucător poate solicita întreruperea jocului său personal pentru maxim 10 minute, o singură dată într-un squad. Dacă acesta nu revine în joc în acest interval, jocul va continua în lipsa lui. Jucătorul poate reveni în joc cu acordul arbitrului, fără a putea recupera lansările la care nu a fost prezent (acestea vor fi punctate cu 0). Lansările la care a fost absent nu se iau în calul pentru media anuală.

3.2.42 Jucătorii nu au voie să părăsească spaţiul de joc în timpul squad-ului, decât pentru motive temeinice şi numai cu aprobarea arbitrului. Părăsirea spaţiului de joc fără aprobarea arbitrului, în timpul meciului, se sancţionează cu cartonaş galben. Dacă, după acordarea cartonaşului galben, jucătorul nu revine imediat în spaţiul de joc acesta va fi sancţionat cu cartonaş roşu.

3.2.43 Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice sau droguri de către sportivi, oficiali şi de către arbitru în timpul meciurilor.

3.2.44 Este strict interzisă prezentarea la meci a sportivilor, oficialilor şi a arbitrului, sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Dacă un arbitru se prezintă la meci fiind suspect ca se află  sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, se aplică regulile art. 3.2.34 din prezentul regulament, cu menţiunea că această abatere trebuie dovedită ulterior de cel care sesizează acest lucru. Dacă arbitrul în cauză va fi găsit vinovat, va fi sancţionat de catre Comisia de Disciplină a FRB. Costurile analizelor necesare vor fi achitate de cel care a facut sesizarea, daca rezultatele sunt negative, sau de arbitru, daca sunt pozitive.

3.2.45 Este strict interzis atât jucătorilor, oficialilor cât şi arbitrului, fumatul clasic sau electronic, în timpul meciurilor.

3.2.46 Încălcarea regulilor art. 3.2.43, 3.2.44, 3.2.45 din prezentul regulament se sancţionează cu cartonaş roşu, cu menţiunea că aceaste abateri trebuie dovedite de arbitru. Excepţie face arbitrul, care va fi sancţionat de către Comisia de Disciplină a FRB, în urma sesizării de pe foaia de arbitraj sau în urma unei contestaţii, dacă aceste acuzaţii sunt dovedite.

3.2.47 Dacă un jucător încalcă prevedirile art. 3.2.39, 3.2.40, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.45, este sancţionat de către arbitru cu cartonaş roşu şi refuză să părăsească spaţiul de joc, atunci arbitrul este îndreptăţit să decidă întreruperea jocului.

3.2.48 Arbitrul este suveran în decizie în timpul squad-ului, inclusiv în ceea ce priveşte constatarea că o persoană se află sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, cu menţiunea că această abatere trebuie dovedită de către arbitru.

3.2.49 Suplimentar, jucătorul sancţionat cu cartonaş roşu este suspendat din următoarea competiţie organizată de FRB (indiferent de competiţie) şi trebuie să plătească amenda regulamentară (amenzile pentru cartonaş galben şi cartonaş roşu se găsesc în tabelul de taxe al FRB) în termen de 72 de ore, la FRB. Dacă nu o plăteşte, nu mai are drept de joc în nicio competiţie organizată de FRB până la achitarea ei.

3.2.50 Dacă arbitrul încalcă interdicţiile referitoare la băuturi alcoolice şi droguri, existând dovezi întemeiate în acest sens, jucătorii pot contesta acest lucru lucru pe foaia de arbitraj.

3.2.51 Rezultatele jocurilor dintr-un squad vor fi consemnate de către arbitru pe foaia de scor.

3.2.52 Rezultatele în format electronic din timpul meciului se vor ţine pe un dispozitiv electronic care să asigure o bună vizibilitate tuturor jucătorilor şi oficialilor participanţi la meciul respectiv.

3.2.53 Este de competenţa Comisiei de competiţii decizia amânării / reprogramării unui meci sau turneu, în cazuri considerate pertinente, cum ar fi (dar fără a se limita la acestea):
a) condiţii geo-climaterice nefavorabile deplasării;
b) condiţii de forţă majoră definită şi constatată conform legilor române în vigoare;
c) reprogramări tehnice: oprirea meciurilor din cauza defecţiunilor sau indisponibilitatea arenei de bowling din cauze independente de jucători. Acestea se fac după consultarea echipelor implicate;
d) suprapuneri peste competiţii internaţionale;
e) erori în stabilirea programului competiţional deja în desfăşurare sau modificări de evenimente, care fac imposibilă disputarea meciului – vacanţe şcolare, zile libere şi/sau vacanţe acordate de stat, celebrări sau ceremonii excepţionale naţionale sau în legătură cu comunitatea bowling-ului românesc,  suprapuneri de meciuri, neprogramări, etc.

3.2.54 Eventualele contestaţii pot fi făcute în timpul meciului şi vor fi consemnate în foaia de arbitraj. Aceste contestaţii nu se taxează.  Arbitrul are obligaţia să prezinte Secretarului general contestaţia în cauză în termen de 2 zile lucrătoare, alături de raportul său personal asupra evenimentelor care au generat contestaţia. Secretarul general va trimite contesţia către comisia sau colegiul competent. Daca contestaţia implică probleme de regulament, ea va fi supusă dezbaterii BF, care ia decizia finala in ceea ce priveşte problema regulamentară si poate, dacă e cazul, sa trimită contestaţia la o altă comisie/colegiu pentru soluţionare. Contestaţia poate fi făcută numai de către jucători sau de către oficiali ai FRB, dacă sunt prezenţi în arena de bowling.
Contestaţiile ulterioare pot fi făcute in termen de 48 de ore de la terminarea meciului şi se taxează conform Anexei. Ele vor fi trimise la Secretarul general şi vor urma acelaşi traseu ca si contestaţiile de pe foaia de arbitraj.

3.2.55 Apelul la decizia comisiei sau colegiului respectiv  se poate face la Comisia de Apel a FRB în 2 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei respective, în condiţiile statutului şi regulamentelor în vigoare, însoţit de taxa de contestaţie. Neachitarea taxei duce la anularea contestaţiei.

3.2.56 Rezultatele meciurilor sunt omologate provizoriu de către Comisia de Competiţii a FRB, de regulă în săptămâna următoare turneului respectiv.

3.2.57 Omologarea rezultatelor devine definitivă după judecarea eventualelor contestaţii.

3.2.58 Dacă se încalcă oricare din prevederile paragrafului 2.11 (jocul cu bila de bowling neomologată, modificarea suprafeţei bilei de bowling) atunci jucătorul în cauză este sancţionat de către arbitru cu cartonaş galben. Bila este scoasă din joc, iar scorul jocului în care a fost folosită bila este notat cu 0. Acest joc nu se va lua in calculul mediei anuale
Dacă încălcarea de regulament se repetă, arbitrul va acorda cartonaş roşu.

3.2.59 Dacă se încalcă prevedirile art. 2.12 (Joc lent) atunci jucătorul în cauză se penalizează cu avertisment iar dacă se repetă se acordă cartonaş galben, iar a treia oară se acordă cartonaş roşu şi anularea frame-ului respectiv.

3.2.60 Este interzis arbitrului să dispună începerea meciului fără a verifica legitimările şi vizele medicale ale jucătorilor. Verificarea legitimărilor se va face de către arbitru. Dacă se constată că există jucători care nu au legitimările valabile în ziua meciului sau fără viză medicală valabilă în ziua meciului, atunci arbitrul nu va dispune începerea meciului până când jucătorii fără legimitări valabile sau fără vize medicale nu părăsesc spaţiul de joc.

3.2.61 BF are dreptul să se autosesizeze dacă se constată orice încălcare a prezentelor „Specificaţii tehnice şi de arbitraj”, dacă există dovezi în acest sens şi dacă nu există  contestaţie depusă in termen.
În situaţia autosesizării, decizia BF e finală si se supune apelului doar către o instanţă superioară FRB. Termenul maxim în care se poate autosesiza BF e până la sfarşitul anului competiţional.

Sistemul de joc

3.2.62 Squad-urile din cadrul turneelor CNI, CND, CNT se vor disputa conform secţiunii "Modul de desfăşurare al turneelor" din prezentul regulament.

3.2.63 Clasamente şi punctaje
Clasamentul fiecărui turneu va fi realizat separat pentru fiecare categorie în parte, după criteriul scor total / jucător. În caz de egalitate, se va folosi drept criteriu de departajare: cel mai bun ultim joc, cel mai bun penultim joc, şamd. Dacă un jucător nu participă la un turneu, acesta nu primeşte puncte. Dacă un jucător participă la turneu, dar abandonează inainte de terminarea numărului de jocuri prevăzute, indiferent de motiv, scorul său pentru respectivul squad/fază a competiţiei va fi anulat, iar in loc de scor se va trece AB (abandon). În acest caz, pentru CND, CNT scorul echipei va fi format doar din scorul colegilor.
- locul 1 – 50 puncte
- locul 2 – 40 puncte
- locul 3 – 35 puncte
- locul 4 – 30 puncte
- locul 5 – 25 puncte
- locul 6 – 24 puncte
- locul 7 – 23 puncte
- locul 8 – 22 puncte
- locul 9 – 21 puncte
- locul 10 – 20 puncte
- locurile 11 - 12 – 15 puncte
- locurile 13 - 14 – 14 puncte
- locurile 15 - 16 – 13 puncte
- locurile 17 - 18 – 12 puncte
- locurile 19 - 20 – 11 puncte
- locurile 21 - 25 – 8 puncte
- locurile 26 - 30 – 6 puncte
- locurile 31 - 35 – 4 puncte
- locurile 36 - 40 – 3 puncte
- locurile 41 - 45 – 2 puncte
- locurile 46 - ultimul participant – 1 punct

3.2.64 In CNI se aduna punctele obţinute în cele mai bune 4 turnee, astfel:  cele mai bune 2 dintre  cele 3 turnee care conteaza şi pentru CND, plus cele mai bune 2 dintre cele 3 turnee care conteaza şi pentru CNT.
In CND si CNT se iau in considerare cele mai bune 2 dintre cele 3 turnee

3.2.65 În clasamentul final,in caz de egalitate, criteriile de departajare sunt (în ordine):
a) cel mai mare  scor total pe toate turneele luate in calcul;
b) cel mai mare scor   în ultimul turneu comun
c) cel mai mare scor în penultimul turneu comun

3.2.66 După alcătuirea clasamentului final pentru fiecare categorie în parte, primesc dreptul de a participa la turneul final al CNI, respectiv al CND si CNT
a) primii 16 jucători din CNI masculin (se va juca o semifinală de 6 jocuri cu toţi cei 16 jucători, din care vor ramâne 8 jucători care vor disputa finala în sistem "Round Robin");
b) primele 8 jucătoare din CNI feminin (se va juca o semifinală de 6 jocuri cu toate cele 8 jucătoare, apoi primele 4 vor disputa finala în sistem "Round Robin", cu intalnire dubla);
c) primii 8 juniori din CNI juniori (se va juca o semifinală de 6 jocuri cu toţi cei 8, apoi primii 4 vor disputa finala în sistem "Round Robin", cu intalnire dubla).

Pentru celelalte categorii individuale, nu se organizează finale.

După alcătuirea clasamentelor turneului de calificare pentru fiecare categorie în parte, primesc dreptul de a participa la finalele din cadrul turneului final al CND şi CNT, următoarele echipe:
a) primele 8 echipe de Duo masculin;
b) primele 8 echipe de Duo feminin;
c) primele 8 echipe de Duo juniori;
d) primele 8 echipe de Duo seniori +50;
e) primele 8 echipe de Trio.

Formatul turneelor finale CND şi CNT va fi stabilit de catre Comisia de competiţii

Dacă la oricare dintre categorii nu participă 8 echipe în turnele de calificare, atunci pentru acea categorie nu se va organiza finală, iar clasamentul din turneul de calificare va fi cel final.
Nu exista un minim de turnee pe care un jucator trebuie sa le joace, singurul criteriu de calificare e poziţia in clasament. Jucatorii pot participa in nume individual la turneele CNI, nu e obligatoriu sa se inscrie la duo sau trio.

3.2.67 Handicapuri:
a) 8 puncte / joc pentru juniorii 1
b) 16 puncte pentru juniorii 2
c) 24 de puncte pentru juniorii 3
d) 8 puncte / joc pentru jucătoare indiferent de vârstă;
e) 1 punct pentru fiecare an peste 50 ani pentru seniori la categoria +50, maxim 15 puncte. Exemplu: 50 ani = 0 puncte, 51 ani = 1 punct, 52 ani = 2 puncte şamd. Data de referinţă e 31 decembrie 2018, cine are 50 de ani impliniti are 0, cine are 51 are 1 şamd

In CNI  juniori si CND juniori se aplică handicapurile  a), b), c), d)
In CNI 50+ si CND 50+ se aplică d) si e)
IN CNT se aplica doar d).
În restul competiţiilor nu se aplică handicap.

Titluri şi premii

3.2.68 FRB va premia câştigătorii celor patru categorii de la art 3.2.1. Vor primi titlul de Campion Naţional, diplome, cupe şi tricouri de campion. Ocupanţii locurilor 2 si 3 vor primi diplome şi cupe.

3.2.69 Câstigătorii celor două categorii de la art. 3.2.2 vor primi titlul de câştigător al categoriei, diplome şi cupe.

3.2.70 Titlul de „Campion Naţional la individual masculin” va fi acordat sportivului cel mai bine clasat la sfârşitul turneului final al CNI.

3.2.71 Titlul de „Campioană Naţională la individual feminin” va fi acordat sportivei cel mai bine clasate la sfârşitul turneului final al CNI.

3.2.72 Titlul de „Campion Naţional la individual juniori” va fi acordat sportivului cel mai bine clasat la sfarsitul turneului final al CNI.

3.2.73 Titlul de „Campion Naţional la individual seniori +50” va fi acordat sportivului sau sportivei clasat/ă pe locul 1 la sfârşitul celor 7 turnee individuale, în clasamentul individual seniori +50.

3.2.74 Titlul de „Căştigator al categoriei B” va fi acordat sportivului de categoria B cel mai bine clasat la sfârşitul celor 7 turnee individuale, în clasamentul categoriei B masculin.

3.2.75 Titlul de „Câştigatoarea a categoriei B” va fi acordat sportivei de categoria B cea mai bine clasată la sfârşitul celor 7 turnee individuale, în clasamentul categoriei B feminin.

3.2.76 FRB va premia câştigătorii celor 5 categorii de la art 3.2.1. Vor primi titlul de Campioni Naţionali Duo sau Campioni Naţionali Trio, diplome, cupe şi tricouri de campion. Jucătorii echipelor clasate pe locurilor 2 si 3 vor primi diplome şi cupe.

3.2.77 Titlul de „Campioni Naţionali la Duo masculin” va fi acordat sportivilor ce au format echipa de Duo masculin cel mai bine clasată la sfârşitul turneului final al CND (sau la finalul turneelor de calificare dacă participă sub 8 echipe).

3.2.78 Titlul de „Campioane Naţionale la Duo feminin” va fi acordat sportivelor ce au format echipa de duo feminin cel mai bine clasată la sfârşitul turneului final al CND (sau la finalul turneelor de calificare dacă participă sub 8 echipe).

3.3.79 Titlul de „Campioni Naţionali la Duo juniori” va fi acordat sportivilor ce au format echipa de Duo juniori cel mai bine clasată la sfârşitul turneului final al  CND (sau la finalul turneelor de calificare dacă participă sub 8 echipe).

3.3.80 Titlul de „Campioni Naţionali la Duo seniori +50” va fi acordat sportivilor ce au format echipa de Duo seniori +50 cel mai bine clasată la sfârşitul turneului final al  CND (sau la finalul turneelor de calificare dacă participă sub 8 echipe).

3.3.81 Titlul de „Campioni Naţionali la Trio” va fi acordat sportivilor ce au format echipa de trio cel mai bine clasată la sfârşitul turneului final al CNT (sau la finalul turneului de calificare dacă participă sub 8 echipe).