Regulament privind transferul sportivilor

Art. 1.
Competenta în aprobarea si efectuarea transferurilor o are:

a. Comisia de competitii a Federaţiei Române de Bowling pentru sportivii care se transferă intre structuri sportive diferite (cluburi sportive, asociatii sportive)
b. Clubul sportiv/asociatia sportiva pentru transferul in cadrul aceluiasi club/asociatie. In acest caz, transferul trebuie notificat Comisiei de competitii la FRB si trebuie sa repecte regulamentele si statutul FRB.  Jucatorii din Divizia B a CNE pot juca pentru echipa aceluiasi club din divizia A, sau pentru alta echipa de B a aceluiasi club, cu conditia sa nu joace in aceeasi etapa pentru ambele echipe.(In etapa cu nr. X un jucator poate juca numai la una dintre echipe, chiar daca meciurile se desfasoara la date diferite). Jucatorii echipei din Divizia A nu pot fi transferati in Divizia B in cursul unui sezon competitional. Transferul de la acest paragraf nu se taxeaza.

Art. 2. Transferul unui sportiv cf. art 1a) se poate face numai în perioadele urmatoare:

- vacanta competitionala de vara- de la data ultimei competitii oficiale din campionatele nationale desfasurate in sezonul precedent, pana cu 3 zile inainte de  data  programata a primei competitii oficiale  in campionatele nationale din noul sezon
- intersezon: 1-8 martie

Art. 3. Pentru transferul unui sportiv de la o structura sportivă la alta, cf. art 1 a), sportivul(a) sau structura sportiva la care se transfera acesta va depune la organul competent (art.1 a) următoarele acte:

- Cerere de transfer tip, continand si avizul scris al structurii sportive la care doreste sa se transfere si al structurii sportive de la care s-a transferat
- Dovada platii taxei de transfer, conform Anexei de taxe a FRB

Toate aceste acte se pot trimise altfel: prin predare directa catre oricare membru al BF, trimitere postala recomandata catre sediul federatiei sau e-mail cu confirmare de citire catre competitii@frbowling.ro sau secretar@frbowling.ro
Data luata in considerare pentru art. 2 este data la care a fost preluata direct, data de trimitere  a livrarii postale catre destinatar,dupa data stampilei de plecare, sau data de confirmare a receptiei e-mailului.

Art.  4.  Daca de pe cererea de transfer lipseste acordul structurii sportive de la care se transfera, Comisia de competitii va trimite prin e-mail cererea catre acea structura sportiva, care in 48 de ore va trebui sa o avizeze, sau sa  refuze motivat cererea de transfer.

Motivarea refuzului de transfer se poate face doar pe baza unei intelegeri scrise prealabile dintre club si sportiv(a), contract sau orice fel de alt act, care limiteaza, conditioneaza sau face imposibil transferul sportivului la data respectiva.
Daca in termenul de 48 de ore clubul nu raspunde sau nu prezinta un refuz motivat, sportivul(a) se transfera  in lipsa avizului structurii sportive de care a apartinut.
Comisia de competitii decide daca motivarea e indreptatita sau nu si comunica decizia partilor interesate.

Art. 5. Un transfer nu se poate face in lipsa avizului clubului la care sportivul doreste sa se transfere.

Art. 6. Organul competent poate aproba transferul sportivilor da la o unitate sportiva  la alta, cf art. 1 a), în afara perioadei de transfer în următoarele situatii speciale (vezi Art. 3)

a. Schimbarea domiciliului sportivului, dintr-o localitate in alta
b. Desfiintarea structurii sportive la care e legitimat sportivul(a) sau dezafilierea de la FRB
c. Retragerea in timpul sezonului a echipei din care sportivul(a) face parte

Art. 7. În cazul existentei unui contract încheiat între sportiv şi unitatea sportivă respectiva, se vor respecta condiţiile contractuale, chiar dacă sportivul se află în una din situatiile prevăzute la art 6 a) sau  6 c)

7.1. Structurile sportive care încheie contracte cu sportivii sunt obligate să intocmească contractele în 3 exemplare, din care fiecare parte retine câte un exemplar, iar unul va fi trimis Federatiei Romane de Bowling.
7.2. Dacă sportivul si structura sportivă nu mai prelungesc contractul, sportivul este liber de contract si se poate transfera la orice club sportiv doreste, dar respectand art.2 si art.3
 
Art. 8. Sportivii romani nu pot fi legitimati pentru doua structuri sportive afiliate FRB simultan, adica dubla legitimare nationala nu e permisa.

Art. 9. Sportivii legitimati la structurile sportive afiliate FRB pot juca simultan si pentru unul sau mai multe cluburi straine, cu conditia ca acestea sa nu aiba activitate sportiva de bowling pe teritoriul Romaniei. Dubla legitimare interna-externa e permisa si nu are nevoie de aprobarea FRB.
 
Art. 10. Efectuarea transferurilor fara respectarea prevederilor prezentului regulament, atrage după sine anularea acestora si sanctionarea celor vinovati,. Sanctionarea este de competenta Comisie de disciplina a FRB.
 
Art. 11. Pentru toate situatiile neprevăzute în prezentul regulament, Comisia de competitii va decide.
 
Art. 12. Instanta de Apel pentru deciziile Comisiei de competitii sau ale Comisiei de disciplina, in ceea ce priveste transferurile, este Comisia de Apel. Apelul se taxeaza conform Anexei de taxe a FRB

Art. 13. Prezentul Regulament regulament se intregeste cu Statutul FRB si cu celelalte regulamente ale FRB