11.02.2017            
Squad 1 - ora 10:00            
Liviu STAN ONU            
 
VINCI Bucuresti            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet
1 ENE PATRICIA 210 151 138 164 145 121 48 977 6,00 162,83
2 PIROS VALENTIN 180 145 198 195 182 150 1050 6,00 175,00
3 MARINESCU CRISTIAN 168 139 182 223 142 158 1012 6,00 168,67
4 BABICIU OCTAVIAN 210 152 160 158 140 214 1034 6,00 172,33
5 GEANTA CIPRIAN 167 179 127 17 490 3,20 153,13 2
6 MARIN LUCIAN 196 153 92 441 2,80 157,50 8
7 STROESCU MIRCEA 141 245 137 523 2,80 186,79 8
8 GOTA DAN 16 205 136 169 526 3,20 164,38 2
Total echipă 1131 919 913 1103 990 949 48 6053 36 168,14 6053
 
            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet
1 0 0,00 0,00
2 0 0,00 0,00
3 0 0,00 0,00
4 0 0,00 0,00
5 0 0,00 0,00
6 0 0,00 0,00
7 0 0,00 0,00
8 0 0,00 0,00
Total echipă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11.02.2017            
Squad 2 - ora 13:00            
Liviu STAN ONU            
 
BOWLING MASTERS 2 Ploiesti            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet
1 CAZANGIU STEFAN 189 179 200 158 148 138 1012 6,00 168,67
2 STANCU EMIL 139 160 139 154 132 194 918 6,00 153,00
3 POPA BOGDAN 153 202 175 162 190 173 1055 6,00 175,83
4 IONESCU LUIGI 183 170 150 170 166 166 1005 6,00 167,50
5 SUBA DRAGOSTIN 146 155 153 145 599 4,00 149,75
6 ENCULESCU DIANA 123 139 16 278 2,00 139,00
7 IONESCU MIHAI 124 159 141 146 570 4,00 142,50
8 CAZANGIU VIOLETA 129 122 16 267 2,00 133,50
Total echipă 933 1005 941 948 906 939 32 5704 36 158,44 -732
 
BOWLING MASTERS 1 Ploiesti            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet
1 STANESCU RADU 173 180 214 182 223 179 1151 6,00 191,83
2 IONESCU DRAGOS 188 177 136 202 171 167 1041 6,00 173,50
3 DRAGOMIR ALEXANDRU 175 200 180 172 186 191 1104 6,00 184,00
4 FRATILA GEORGE 151 212 198 158 163 158 1040 6,00 173,33
5 POPESCU MARIAN 238 201 181 173 179 192 1164 6,00 194,00
6 STANESCU STEFAN 148 158 306 2,00 153,00
7 CHITU MIHAI 62 169 181 150 562 3,40 165,29 4
8 COTOR FLORIN 68 68 0,60 113,33 6
Total echipă 1073 1128 1039 1056 1103 1037 0 6436 36 178,78
12.02.2017            
Squad 3 - ora 10:00            
Alina ORLANDA            
 
IDM 2 Bucuresti            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet
1 BUGA COSMIN 150 181 174 169 165 165 1004 6,00 167,33
2 IVAN SILVIU 168 143 311 2,00 155,50
3 BUGA ROXANA 162 181 126 129 166 139 48 951 6,00 158,50
4 GRIL ALFRED 172 148 192 189 171 169 1041 6,00 173,50
5 BITAN DUMITRU 179 165 168 192 153 177 1034 6,00 172,33
6 FLESERIU LAURENTIU 109 184 155 204 146 168 966 6,00 161,00
7 NITU DANA 114 112 16 242 2,00 121,00
8 FLESERIU CRISTINA 164 109 16 289 2,00 144,50
Total echipă 940 1002 929 995 965 927 80 5838 36 162,17 583
 
AXIOPOLIS Cernavoda            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet
1 NICOLAU ROBERT 120 168 192 119 160 157 916 6,00 152,67
2 NICOLAU ROXANA 151 169 181 131 93 124 48 897 6,00 149,50
3 HEMES CRISTIAN 131 178 177 168 148 151 953 6,00 158,83
4 RADUT GHEORGHE 170 159 114 443 3,00 147,67
5 ILIES COSMIN 213 137 118 144 138 178 48 976 6,00 162,67
6 GRECU ALEXANDRU 106 149 134 24 413 3,00 137,67
7 TOADER ANDREI 108 141 117 24 390 3,00 130,00
8 SERBAN VICTOR 99 48 96 24 267 3,00 89,00
Total echipă 891 960 916 769 728 823 168 5255 36 145,97
12.02.2017            
Squad 4 - ora 13:00            
Cosmin BUGA            
 
SEPTIMIA Odorheiu Secuiesc            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet
1 KACSO ISTVAN 183 189 147 163 154 204 1040 6,00 173,33
2 KARAMAN IBOLYA 177 203 171 166 185 165 48 1115 6,00 185,83
3 SZILVESZTER LEVENTE 208 159 169 175 165 170 1046 6,00 174,33
4 GRAPA LEVENTE 185 189 156 168 158 148 1004 6,00 167,33
5 BOLDISZAR ZALAN 177 161 114 162 178 119 911 6,00 151,83
6 KARAMAN GEZA 144 221 181 112 188 191 1037 6,00 172,83
7 0 0,00 0,00
8 0 0,00 0,00
Total echipă 1074 1122 938 946 1028 997 48 6153 36 170,92 167
 
CFR Constanta            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet
1 MARISOIU PARASCHIVA 157 126 169 164 133 179 48 976 6,00 162,67
2 ANTIMIRESCU CORNELIU 206 229 164 212 136 158 1105 6,00 184,17
3 POSTOLACHE STEFAN 150 175 190 168 153 181 1017 6,00 169,50
4 POSTOLACHE CRISTIAN 116 144 191 123 138 155 867 6,00 144,50
5 BELU TUDOREL 150 188 184 163 126 188 999 6,00 166,50
6 TELEMBECI HARITINA 173 159 163 183 147 149 48 1022 6,00 170,33
7 0 0,00 0,00
8 0 0,00 0,00
Total echipă 952 1021 1061 1013 833 1010 96 5986 36 166,28