EURO MASTER ONE Ploiesti     
NRC NUME SI PRENUME DATA NASTERII VIZA MEDICALA- data la care expira CATEGORIA CNE BONUS/JOC CNI BONUS/JOC
1 CHITU MIHAI 10.08.1971 24.02.2022 AMS 0
2 DINU STAN DAN 20.07.1965 24.02.2022 AMS 6
3 IONESCU DRAGOS 21.10.1972 24.02.2022 AM
4 LACATUSU DANIELA 04.06.1982 24.02.2022 AF 8
5 NAGHI FLORENTINA 08.07.1986 24.02.2022 AF 8
6 PISALTU ROXANA 10.12.1981 24.02.2022 AF 8
7 STAN ONU LIVIU 09.08.1977 24.02.2022 AM
8 STANCU EUGEN 04.07.1973 24.02.2022 BM
9 TUFAN MIHAI 09.08.1973 24.02.2022 AM
10 TAXA VIZA SPORTIV 2021 - NEACHITAT