EURO MASTER ONE Ploiesti     
NRC NUME SI PRENUME DATA NASTERII VIZA MEDICALA- data la care expira CATEGORIA CNE BONUS/JOC CNI BONUS/JOC
1 CHITU MIHAI 10.08.1971 08.08.2022 AMS 1
2 DINU STAN 20.07.1965 08.08.2022 AMS 7
3 IONESCU DRAGOS 21.10.1972 08.08.2022 AMS 0
4 LACATUSU DANIELA 04.06.1982 08.08.2022 AF 8
5 NAGHI FLORENTINA 08.07.1986 08.08.2022 AF 8
6 PISALTU ROXANA 10.12.1981 08.08.2022 AF 8
7 STAN-ONU LIVIU 09.08.1977 08.08.2022 AM
8 STANCU EUGEN 04.07.1973 08.08.2022 AM
9 TUFAN MIHAI 09.08.1973 08.08.2022 AM
10 TAXA VIZA SPORTIV 2022 - NEACHITAT